Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to proces mający na celu zastąpienie węgla, uranu i innych nieodnawialnych źródeł energii odwracalnymi źródłami energii, podnoszeniem efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii. Jest to ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Taka transformacja ma miejsce w kilku krajach, na  przykład w […]

Jak żyć ekologicznie?

Ekologię rozumiemy na kilka sposobów. To nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody wokół nas, zajmują się nią ekolodzy. Ale jest to jednocześnie dbałość o środowisko naturalne poprzez m.in. segregację śmieci, oszczędzanie prądu oraz wody, recykling, rezygnacja z samochodu, etc. Zgodnie […]

Handel emisjami CO2

Pierwsze próby wprowadzenia regulacji prawnych ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, miały miejsce w latach 70 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Działania nowatorskie i eksperymentalne doprowadziły do pełnego sukcesu, który zapoczątkował kolejne tego typu projekty. Regulacje prawne dotyczące emisji CO2 pierwszy raz […]

Na czym polega zasada 3R?

Politycy mówią o smogu nad wszystkimi większymi miastami w Polsce, ekologowie postulują o większą dbałość o środowisko, Unia Europejska nakłada kolejne restrykcje i ustawy, a naukowcy ostrzegają przed globalnym ociepleniem. Tak wygląda obecny świat pod względem ekologicznym. Tymczasem my chcemy […]