Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to proces mający na celu zastąpienie węgla, uranu i innych nieodnawialnych źródeł energii odwracalnymi źródłami energii, podnoszeniem efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii. Jest to ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Taka transformacja ma miejsce w kilku krajach, na  przykład w […]

Jak zarządzać kapitałem ludzkim, żeby osiągnąć sukces w biznesie?

Maksymalne wykorzystanie możliwości pracowników i przydzielanie im zadań zgodnych z kompetencjami i umiejętnościami zwiększa efektywność procesów w firmie. Przekłada się to na wzrost konkurencyjności firmy na rynku i zwiększenie zysków. Stworzenie kompetentnej kadry to krok w przód na drodze do […]

Jak żyć ekologicznie?

Ekologię rozumiemy na kilka sposobów. To nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody wokół nas, zajmują się nią ekolodzy. Ale jest to jednocześnie dbałość o środowisko naturalne poprzez m.in. segregację śmieci, oszczędzanie prądu oraz wody, recykling, rezygnacja z samochodu, etc. Zgodnie […]

Handel emisjami CO2

Pierwsze próby wprowadzenia regulacji prawnych ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, miały miejsce w latach 70 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Działania nowatorskie i eksperymentalne doprowadziły do pełnego sukcesu, który zapoczątkował kolejne tego typu projekty. Regulacje prawne dotyczące emisji CO2 pierwszy raz […]