Budowa domu jednorodzinnego – pozwolenia, koszty

Pozwolenie na budowę wymaga dopełnienia wielu formalności i pochłania fundusze inwestorów oraz czas. Przepisy często się zmieniają, dlatego warto być na bieżąco ze zmianami, zanim złożymy wniosek o pozwolenie na budowę.

 

Dom jednorodzinny można budować wyłącznie na podstawie uzyskanego prawomocnego pozwolenia na budowę. Pod uwagę należy wziąć prawne aspekty regionu, na którym chcemy budować dom, wydane warunki zabudowy oraz wytyczne geodety.   

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Aby uzyskać pozwolenie na dom jednorodzinny, należy pozyskać niezbędne informacje przed budową domu. Standardowym krokiem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do wydziału architektury właściwego starostwa powiatowego. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie działki, na której ma stanąć dom, oraz projektu budowlanego. Projekt jest jednym z najważniejszych załączników do każdego wniosku o pozwolenie na budowę. Oprócz niego wymagany jest szereg załączników zależnych od wymogów konkretnego starostwa. Sam wniosek zawiera dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres, oraz listę wszystkich załączników dokumentu.

Cały komplet dokumentów składa się w swoim starostwie. Przed wydaniem decyzji urzędnicy sprawdzają, czy projekt budowlany jest kompletny oraz czy zawiera wszystkie odpowiednie opinie, pozwolenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projekt budynku musi być zgodny z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględniać lokalne prawo. Projekt zagospodarowania działki musi być zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. Powinno się również uzyskać warunki techniczne dostaw mediów: energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków oraz gazu. W razie wszelkich niezgodności urząd wzywa inwestora do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia braków.  

Jaki jest koszt budowy domu i pozwoleń?

Koszty budowy domu zaczynają się od kupna działki. Może ona kosztować kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych – górna granica ceny nie zna końca. Na cenę działki wpływa lokalizacja oraz prestiż miejsca. Do tego dochodzą koszty usługi notarialnej, które mogą wynosić kilka tysięcy złotych. Drugim ważnym wydatkiem jest zaprojektowanie domu lub kupienie gotowego projektu. Jest to wydatek rzędu kilku – kilkunastu tysięcy złotych.

Koszty budowy samego budynku, tzn. domu jednorodzinnego, zależą przede wszystkim od metrażu budynku oraz użytych materiałów budowlanych. Podstawowy, surowy stan dla domu około 120 m2, będzie kosztował od około 100.000 zł. Oczywiście wszystko zależy od preferowanych materiałów budowlanych czy kosztów transportu.