Czym jest rolowanie pożyczek?

Czym jest tzw. rolowanie pożyczek?

Zjawisko tzw. rolowania pożyczek kojarzy się negatywnie, zwłaszcza klientom licznych firm pożyczkowych działających na polskim rynku finansowym. Na czym ono polega i ile tak naprawdę kosztuje pożyczka?

Pojęcie rolowania pożyczek

Rolowanie pożyczek polega na przesuwaniu terminu spłaty zobowiązania za dodatkową, często bardzo wysoką prowizją naliczaną przez pożyczkodawcę. Często owa prowizja bywa wyższa niż prowizja za przystąpienie do zobowiązania. Klienci jednak wybierali przedłużenie terminu spłaty, jeśli nie mieli szans na spłatę długu w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej.

Ograniczenie kosztów pożyczek

11 marca 2016 roku weszło w życie w Polsce nowe prawo, mianowicie nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, tzw. ustawa antylichwiarska. W wyniku jej wprowadzenia ograniczono koszty pozaodsetkowe pożyczek. Pożyczkodawca nie może naliczyć klientowi wyższych opłat dodatkowych niż suma 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. tej kwoty w skali roku, zależnej od długości trwania okresu kredytowego. W efekcie np. przy udzieleniu pożyczki na 1000 zł na miesiąc, nie może ona kosztować więcej niż 275 zł (250 zł +25 zł).

Takie przepisy zostały wprowadzone także i po to, aby nieuczciwi pożyczkodawcy, psujący wizerunek rynku pożyczek pozabankowych, nie mieli możliwości praktykowania procederu rolowania pożyczek.

Nowa ustawa wprowadziła limity kosztów nie tylko dla pojedynczych pożyczek, ale i dla kolejnych. Pożyczkodawca musi zmieścić się w owych ograniczeniach kosztowych również w ewentualnych kolejnych pożyczkach, udzielonych temu samemu klientowi w ciągu następnych 120 dni. Dlatego rolowanie pożyczek nie zostało całkowicie zlikwidowane, a firmy pożyczkowe proponują przedłużenie okresu pożyczki, choć nie mogą już pobierać z tego tytułu wysokich prowizji.

Uwaga na obchodzenie limitu kosztów przedłużania pożyczek

Niestety, ustawa o kredycie konsumenckim nie jest idealna i posiada dziury prawne, które skrzętnie wykorzystywać mogą niektórzy pożyczkodawcy. Firma pożyczkowa może otworzyć spółkę córkę, która także udzieli temu samemu klientowi pożyczki, ale będzie korzystać z zupełnie nowego limitu kosztów. W efekcie istnieje możliwość zaproponowania klientowi nowej pożyczki na spłatę poprzedniej, ale w innej, powiązanej z pierwotnym pożyczkodawcą firmie. Za nowy kredyt będzie trzeba zrobić kolejną opłatę i jeśli klient jest tego świadomy, to wszystko jest w porządku.

Ograniczenie kosztów odsetek

Nie tylko koszty pozaodsetkowe pożyczek i kredytów są ograniczone przez polskie prawo. Również wysokość odsetek pobieranych od zobowiązania nie może być kształtowana w sposób dowolny. Limit maksymalnego oprocentowania pożyczki, jaki obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, liczy się jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 proc. Aktualnie jest to oprocentowanie rzędu maksymalnie 10 proc. w skali roku.