Jak polskie prawo reguluje wlasność przemysłową?

Opracowanie własnego wzoru użytkowego może okazać się magicznym portalem do sukcesu w branży. Z drugiej strony, patentowanie wynalazku to skomplikowana procedura, a państwo, poprzez regulacje prawne stara się ograniczyć potencjalny monopol twórcy. Od momentu sfinalizowania oryginalnego projektu do przyznania licencji i objęcia wytworu znakiem towarowym mija często wiele lat.

Intuicyjnie wynalazek kojarzyć się będzie z innowacyjnym rozwiązaniem, które po wprowadzeniu do powszechnego użytku, ułatwi codzienne funkcjonowanie i przyspieszy rozwój ludzkości. Chociaż obecnie trudno spodziewać się po przeciętnym przedsiębiorcy wynalazków na miarę telefonu czy żarówki (w ostatnich latach to raczej fala bezużytecznych gadżetów), w dalszym ciągu patentowane są twory ważne dla społeczeństwa. Jednak, w przypadku przemysłu, innowacyjne rozwiązania są wdrażane w głównej mierze dla sukcesu finansowego i prześcignięcia konkurencji.

Polskie prawo gospodarcze w sektorze przemysłowym jest uregulowane przez Ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. (Prawo własności przemysłowej).

Ustawodawca określa możliwość uzyskania patentu na wynalazek, znaki towarowe, wzory użytkowe, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne. Zakres przedmiotowy patentu, czyli to, co znajduje się pod nadaną przez Urząd Patentowy ochroną może obejmować także określoną metodę produkcji i wytwory, które z wykorzystaniem tej metody powstały. Patent trwa przez 20 lat od daty jego zgłoszenia w urzędzie patentowym.

Formy ograniczenia monopolu patentowego

Przyznanie patentu nie oznacza, że powielane przez twórcę, z wykorzystaniem oryginalnej i zabezpieczonej formuły, kolejne kopie należą wyłącznie do niego. Przedsiębiorcy w sektorze przemysłowym będą często, dla własnego zysku, dążyli do dystrybucji i upowszechnienia swojego dzieła. Wtedy osoby trzecie wyposażone w taki produkt będą mogły wykorzystywać go wedle uznania (z wyłączeniem celów zawodowych i zarobkowych, jeśli zastrzeże to sobie wynalazca). Prawo gospodarcze określa również niektóre przypadki, w których Rzeczpospolita może wykorzystać patent bez zgody twórcy (jeśli interesy państwa wymagają takiego rozwiązania).

http://evertree.pl/uslugi-kancelarii-prawa-gospodarczego-jakie-sa-i-czy-warto-z-nich-korzystac/