Jak przeprowadzić proces ekspansji firmy na rynki zagraniczne?

Wejście na rynki zagraniczne jest dla wielu przedsiębiorstw bardzo ważne. To zagraniczne rynki zbytu są głównymi odbiorcami wytwarzanych przez nie produktów. Wysoki odsetek przedsiębiorców przyznaje, że bez umiędzynarodowienia prowadzonych przedsiębiorstw nie byliby w stanie wypracować tak wysokiego zysku ze swojej działalności. Zaleca się, aby ekspansję na rynki zagraniczne również rozważyły firmy, dopiero rozpoczynające swoją działalność.

W przypadku jednak młodych przedsiębiorstw ekspansja na rynki zagraniczne jest nieco trudniejsza do zorganizowania. Takie firmy nie posiadają bowiem wieloletniej, dochodowej działalności, a więc i mocnego zaplecza finansowego na wypadek sytuacji, gdyby ekspansja na nie przyniosła spodziewanych korzyści finansowych. Bardzo duże przedsiębiorstwa o dobrej sytuacji finansowej i wieloletniej działalności, nawet jeśli stracą na rozpoczęciu sprzedaży zagranicznej, raczej nie zachwieje to ich dalszej działalności. W przypadku młodych firm może być inaczej.

Co powinien wiedzieć młody przedsiębiorca przed rozpoczęciem ekspansji na rynki zagraniczne?

Przede wszystkim powinien przeanalizować różne rynki zagraniczne, na które chciałby sprzedawać swoje produkty. Zatem musi porównać, jakie obowiązują regulacje prawne                         w wybranych państwach, jaka jest w nich kultura współpracy biznesowe, a jaka specyfika rynku. Jeśli pozyska tej postaci informacje o przykładowo kilku państwach, powinien je sukcesywnie porównywać.  Następnie konieczne będzie podjęcie decyzji, na które rynki będzie sprzedawał swoje produkty za granicę. Zaleca się wybór takiego państwa, w którym nie ma restrykcyjnych wymogów prawnych w zakresie realizowania transakcji handlowych, nie są prowadzone zaawansowane kontrole jakościowe sprowadzanych z zagranicy produktów. Po drugie powinien decydować się na eksport swoich towarów na takie rynki zagraniczne, gdzie jest wysokie zapotrzebowanie na produkty, które oferuje, oraz polskie produkty są cenione za jakość.   Przedsiębiorca powinien być wreszcie uważny przy rozpoczynaniu ekspansji zagranicznej. Celem uniknięcia popełnienia błędów, nawiązania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami, powinien skorzystać z pomocy profesjonalnych zagranicznych biur handlowych. Najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, która prowadzi obecnie swoje placówki w ponad 50 krajach.

 

W jaki sposób przedsiębiorca powinien realizować swoje wejście na rynki zagraniczne?

Nie ma tak naprawdę jednej idealnej strategii wejścia na rynki zagraniczne. Przedsiębiorca powinien wybrać dla swojej firmy taką strategię spośród dostępnych, która będzie najbardziej optymalna. Obecnie przedsiębiorca ma do wyboru kilka rozwiązań w tej dziedzinie. Może zdecydować się na eksport pośredni poprzez zaangażowanie pośrednika krajowego w sprzedaż zagraniczną. W przypadku tej jednak strategii przedsiębiorca mniej zarobi, gdyż pośrednik również musi uzyskać prowizję za swoje działania. W przypadku eksportu bezpośredniego przedsiębiorca wszelakie czynności sprzedażowe będzie realizował samodzielnie.   Powszechne jest także wybranie strategii produkowania na zamówienie zagranicznego kontrahenta albo utworzenie filii zagranicznej przedsiębiorstwa w wybranym państwie.