Kapitał edukacyjny – znaczenie dla przedsiębiorstwa

Kapitał edukacyjny w ekonomii określany jest jako wartość jednostki ludzkiej wyceniana na podstawie udokumentowanych kompetencji edukacyjnych. Termin wywodzi się bezpośrednio z pojęcia kapitału ludzkiego, zaś sam kapitał ludzki to nic innego jak pracownicy będący najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Ujmując wprost – dobrze wykwalifikowany, potrafiący wykorzystać swoją wiedzę pracownik to prawdziwy skarb każdej firmy. Kadra będąca wizytówką, budującą pozycję przedsiębiorstwa na rynku nie jest bowiem zasobem, lecz kapitałem.

Jak pozyskać kapitał edukacyjny?

Najprostszym sposobem na pozyskanie kapitału edukacyjnego jest zatrudnianie wykształconych, posiadających odpowiednie kompetencje pracowników. Nie jest to jednak zadanie tak proste jak mogłoby się wydawać, bowiem nie zawsze sam fakt posiadania wymaganego wykształcenia oznacza umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz odnalezienia się w panujących warunkach. Ważne jest więc, aby proces rekrutacji przeprowadzali doświadczeni specjaliści HR, potrafiący dostosować możliwości i efektywność zatrudnianych osób do potrzeb przedsiębiorstwa.

Nacisk na ciągły rozwój

Nawet najlepiej wykształceni pracownicy z biegiem czasu potrzebują aktualizowania oraz poszerzania swoich umiejętności. Sposobem na transfer aktualnej, zgodnej z rynkowymi trendami wiedzy jest przeprowadzanie szkoleń. Ważne jest odpowiednie dobranie metody szkolenia, tak by optymalnie wykorzystać przeznaczony czas, środki oraz potencjał kadry. Wyróżniamy dwa podstawowe typy szkoleń – wewnętrzne, zwanych on the job, a także cieszące się coraz większą popularnością szkolenia zewnętrzne tzw. – off the job. Szkolenia wewnętrzne organizowane są na terenie miejsca pracy, a w rolę prowadzących najczęściej wcielają się bardziej doświadczeni pracownicy bądź osoby z kadry zarządzającej. Szkolenia zewnętrzne to szkolenia przeprowadzane poza stałym miejscem pracy, których celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz uczenie określonych sposobów radzenia sobie z problemami. W przeciwieństwie do szkoleń wewnętrznych przeprowadzane są przez wyspecjalizowanych szkoleniowców z zewnętrznych firm.