Liberalizm gospodarczy- podstawowe założenia

Polacy w kwestii polityki mają pewne podstawowe wiadomości, jednak nie można określić ich jako kompleksowej wiedzy. Najczęściej jesteśmy pewni poszczególnych kwestii, umiemy opowiedzieć się po jakiejś stronie konfliktów, lecz często bazuje to na naszym przeczuciu i nie umiemy stworzyć z tego prawdziwego systemu. Dobrze jest mieć podstawowe pojęcie koncepcjach, które rządzą w polityce i do których odwołują się politycy.

 

Wolna gospodarka

zwany też często wolnym rynkiem.

Jednym z dominujących w polityce przez długi okres prądów był liberalizm gospodarczy,  Swoich korzeni dopatruje się on jeszcze w naturalnym porządku ludzkich działań. Prekursorem naukowego podejścia do liberalizmu gospodarczego był angielski uczony Adam Smith. W dzisiejszych czasach propagatorem poglądów wolnorynkowych jest przede wszystkim Austriacka Szkoła Ekonomii oraz Chicagowska Szkoła Ekonomii. Swoje założenia liberalizm gospodarczy opiera na wolności działania w kwestiach gospodarczych. Autorzy podkreślają tutaj prywatność środków produkcji (w opozycji do socjalizmu i gospodarki planowanej). Na podstawie prywatnych zasobów, przedsiębiorcy wprowadzają do obrotu rynkowego określone towary. Tam konsument może je nabyć, w zamian za zapłatę określonej ceny. Relacje te są w stu procentach dobrowolne. Przedsiębiorca sam określa ile towaru wyprodukuje, ryzykując jednak przy tym, że nie znajdzie odpowiedniej liczby klientów. Tym samym odbiera jednak sygnały co do dalszych swoich działań. Duża liczba klientów pozwala na założenie, że produkcję można zwiększyć, osiągając przy tym większy zysk. Wszelkie mechanizmy rynkowe zostały dokładnie opisane w pracach ekonomicznych, przez co prowadzenie takiej gospodarki wydaje się proste.

 

Dzisiejsze ujęcie

 

Chociaż w wielu naukowych pracach podkreśla się jak wiele korzyści przynosi liberalizm gospodarczy, w czystej postaci dzisiaj trudno go szukać. Państwo nakłada na przedsiębiorców i konsumentów podatki, podnosząc przez to ceny. Z drugiej strony, powstają także ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej i produkcji określonych towarów. Dzisiaj liberalizm gospodarczy będzie stanowił więc jak najwierniejsze odtworzenie modelowego systemu, nie zaś jego bezwzględną realizację.

Zobacz post o podobnej tematyce pod linkiem.