Najcenniejszy zasób firmy – kapitał ludzki

Kapitał jest podstawowym fundamentem w każdej działalności gospodarczej. To on sprawia, że zakład funkcjonuje na rynku i napędza go do działania. Można go podzielić na realny i finansowy.

Zdecydowanie przykładem kapitału realnego jest kapitał intelektualny.

Stanowią go zebrane przez pracowników jednej firmy zasoby, które mają ustaloną wartość, tj. m.in. wiedza specjalistyczna, zmotywowanie, zachowania, zdrowie, umiejętności, zdolności, doświadczenia zarówno zawodowe jak i życiowe. Każde z tych wartości wpływają na dochody zarówno pracownika jak i przedsiębiorstwa.

Kapitałem ludzkim są członkowie zespołu określonej jednostki organizacyjnej, którzy współpracują ze sobą i wspólnie dążą do misji przedsiębiorstwa.

Oba pojęcia stosowane są zamiennie. Ten zasób jest uważany za najcenniejszy element firmy, pomimo tego, iż nie jest de facto majątkiem i nie można go przyporządkować do kapitału rzeczowego bądź finansowego. W odróżnieniu do przedmiotów w sytuacji awaryjnej człowiek posiada więcej zastosowań niż zostało założonych na początku. Nie zależy od ilości osób, gdyż czasem niewiele ludzi może tworzyć bogatszy kapitał ludzki niż masa ludzi.

Oczywistym jest, że im bardziej wyspecjalizowany pracownik tym więcej oczekuje wynagrodzenia w zamian za swoją pracę.

Wyspecjalizowany nie oznacza wykształcony. Wykształcenie rzadko idzie w parze z bagażem doświadczeń. Starożytny pionier ekonomii Ksenofont w swoim dziele pt. „Ekonomik” podzielił kapitał ludzki na wykonawczy i kierowniczy. Wg niego specjalista w danej dziedzinie był na wagę złota i jego kwalifikacje odzwierciedlały jakość wyprodukowanego wyrobu.  Ten zasób firmy jest niezwykle trudnym do utrzymania. Mówi o tym teoria wg Masłowa, która w formie piramidy przedstawia potrzeby ludzkie. Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i uznania, człowiek potrzebuje samorealizacji. W związku z tym wyszczególniono pięć podstawowych czynników rozwoju:

– organizowanie szkoleń,

– zmiana stanowiska pracownika,

– zmiana sposobu wykonywanej pracy,

– bezpieczeństwo i promowanie zdrowia,

– planowanie kariery.

http://evertree.pl/wsparcie-profesjonalistow-w-obszarze-human-capital-dlaczego-warto-z-niego-skorzystac/