Obowiązkowe szkolenia bhp

Kursy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, są realizowane przez pracodawców, czyli osoby prowadzące zakłady pracy, mające pracowników i odpowiedzialne za bezpieczne realizowanie pracy. Są to kursy obowiązkowe, coroczne, opłacane przez pracodawcę. Takie szkolenia są obowiązkiem, nie można z nich zrezygnować. Kończą się egzaminem i są odnotowane w aktach osobowych pracownika. Szkolenia BHP są przeprowadzane przed przyjęciem do pracy oraz okresowo, co rok, dwa lub trzy. Szkolenia BHP obejmują przepisy, których przestrzegać musi pracownik. Na pewno warto dobrze poznać takie przepisy oraz przestrzegać ich na co dzień. Pracodawca musi zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz odzież roboczą i obuwie robocze tam, gdzie to konieczne, czyli na budowach i w zakładach produkcyjnych. Pracownik nie płaci ani za odzież, ani za obuwie, ani za posiłki oraz napoje chłodzące. Prawo do posiłków regenerujących mają wybrane grupy pracowników. Szkolenie odbywa się w miejscu i godzinach pracy. Może także odbywać się po godzinach pracy, ale wówczas pracodawca musi zapłacić za nadgodziny. Szkolenie można zorganizować w dniu wolnym od pracy, a nawet poza zakładem pracy. Jeśli pracownik odbywa szkolenie w sobotę to dostaje dzień wolny od pracy. Takie są przepisy i należy ich przestrzegać. Dobrze jest, gdy szkolenia bhp obejmują także udzielanie pierwszej pomocy, czyli wiedzę bardzo praktyczną. Na pewno warto o tym pamiętać i wpisać takie szkolenie do bhp. Przyda się w sytuacji, gdy konieczne będzie udzielenie pierwszej pomocy.

 

Obecnie w firmach zatrudniających ponad 100 osób…

Pracodawca musi zatrudniać specjalistę ds. bhp. Pojawiły się projekty Ministerstwa Rozwoju, aby bhp nie było obowiązkowe w biurach i tam, gdzie zagrożenie jest najmniejsze. Na razie są to tylko idee, ale jeśli zostaną wpisane w ramy prawa to będą obowiązującym prawem. Dbałość o bezpieczeństwo w pracy jest najwyższym obowiązkiem pracodawcy. Pracownicy mają obowiązek stosować się do przepisów pracy, stawiać się do pracy w dobrym stanie, nie pod wpływem alkoholu czy innych używek. BHP to sprawa podstawowa w każdej firmie, niezależnie od profilu jej działalności.