Stosowanie prawa gospodarczego w branży budowlanej

Prawo gospodarcze to regulacje prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej różnego typu, które można podzielić na prawo gospodarcze prywatne i prawo gospodarcze publiczne. W sektorze budowlanym, zarówno prawo gospodarcze prywatne jaki i publiczne ma szerokie zastosowanie. Branża ta ze względu na różnorodność, szybkość rozwoju oraz konieczności stosowania restrykcyjnych norm bezpieczeństwa jest doskonałym przykładem działalności, która bez stosowania podstawowych zasad prawa gospodarczego nie mogła by funkcjonować.

Respektowanie prawa gospodarczego w sektorze budowlanym, wiąże się miedzy innymi z prawidłowym sporządzaniem kontraktów dotyczących wykonania robót budowlanych, dostosowywaniem podjętych przedsięwzięć  do wydawanych pozwoleń budowlanych i decyzji środowiskowych, a w razie ewentualnych sporów, działanie zgodnie z zawartymi umowami, decyzjami organów administracji publicznej bądź orzeczeniami sądów.

Prawo Gospodarcze

Działanie zgodnie z prawem gospodarczym w sektorze budowlanym winno być dla każdego przedsiębiorcy priorytetowe.  Niestety w dobie szybko rozwijającej się konkurencji zauważa się wiele uchybień w dostosowaniu się do podstawowych zasad prawa gospodarczego. Stosowanie się do zasad prawa gospodarczego narzucają akty prawne międzynarodowe i krajowe.

Zasada wolności gospodarczej

Zgodnie  z zasadą wolności gospodarczej każdy ma prawo podjąć działalność gospodarczą jeżeli ma określone środki finansowe. W branży  budowlanej stosowanie tej zasady winno się jednak wiązać posiadaniem odpowiednich kwalifikacji. W tym miejscu można rozwinąć kwestię zasady prawa gospodarczego określanej jako zasada profesjonalizmu. Potencjalny klient korzystający z przedsiębiorstw branży budowlanej powinien mieć pewność, niezależnie od tego czy korzysta z owych usług prywatnie czy na zasadzie przetargów publicznych, że powierza wykonanie usług profesjonalistom. Niestety w dzisiejszym świecie chęć szybkiego zysku niekiedy przysłania przedsiębiorcom z sektora budowlanego profesjonalne działanie, co niejednokrotnie nagłaśniane jest przez media. Działając w ramach prawa gospodarczego w sektorze budowlanym i korzystając z zasady wolności gospodarczej, należałoby przede wszystkim pamiętać o fakcie, że synonimem działalności gospodarczej jest działalność profesjonalna.

http://evertree.pl/uslugi-kancelarii-prawa-gospodarczego-jakie-sa-i-czy-warto-z-nich-korzystac/