Świadectwo pracy- co warto wiedzieć?

W dzisiejszym świecie nasze poczynania względem pracodawcy i historia wykonywanych prac ma bardzo duże znaczenie. W przypadku nawiązywania nowego stosunku pracy, nasze osiągnięcia mogą stanowić dużą zachętę dla pracodawcy i wpływać na naszą pozycję. Warto więc przez cały okres pracy zachowywać się nienagannie i sumiennie wykonywać zlecone zadania. Wszystko bowiem zostanie ujawnione, kiedy zostanie wystawione świadectwo pracy.

 

Podstawowy dokument

 

Świadectwo pracy wydawane jest pracownikowi w celu potwierdzenia faktu jego pracy w konkretnej firmie w konkretnych warunkach. Przy poszukiwaniu pracy, pracownikowi może bowiem zależeć na udowodnieniu danego faktu. Pracodawcy mogą bowiem żądać, by osoba aplikująca na dane stanowisko miała określone umiejętności, nabywane przy zajmowaniu się określonego typu rzeczami. Pracodawca, który rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem, jest więc zobowiązany wydać mu na świadectwo pracy. Należy to zrobić bez żądania pracownika. Wyjątkiem są natomiast sytuacje, w których pracownik kontynuuje pracę u danego przedsiębiorcy, na podstawie jednak nowej umowy. W dalszym ciągu na żądanie pracownika ma obowiązek go wystawienia. W przypadku odmowy wystawienia dokumenty, pracownik może zgłosić sprawę do sądu pracy, który może nakazać wystawienie tego dokumentu.

 

Świadectwo pracy na żądanie pracownika może nie zawierać informacji o jego wypłacie. Jest to bardzo ważne z perspektywy pracownika, w którego interesie może być uzyskanie wyższej pensji u nowego pracodawcy. Jeżeli zobaczyłby on na świadectwie pracy poprzednie wynagrodzenie, mógłby dostosować do tego nowe zarobki. Warto więc znać swoje prawo w tej materii, bowiem może mieć to dosyć duży wpływ na kształtowanie się nowych stosunków pracy.

 

Praktyka

 

Praktyka pokazuje, że jednak nie ma żadnych problemów z uzyskaniem świadectwa pracy przez pracownika. Pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę z konieczności wystawiania takich dokumentów i znaczenia ich dla pracownika. W praktyce wystarczy więc zgłosić określone żądanie albo po prostu poczekać, aż pracodawca sam wystawi świadectwo pracy- to nic trudnego.

Zobacz podobny post na naszym blogu.