Umowę o poufności czasami zawrzeć warto

Umowa o poufności jest istotnym dokumentem prawnym spisywanym przez firmy, dokładnie sformułowanym przez prawników danej firmy. Taka umowa zawierana jest przez firmę i pracownika lub dwie firm albo też firmę i osobę z nią współpracującą. Taki rodzaj umowy jest nieodzowny i doskonale pomaga we współpracy.Taką umowę stosuje się, gdy tajemnica została przekazana do publicznej wiadomości, gdy informacje były znane wykonawcy informowanemu wcześniej, gdy informacje publikowano nie naruszając umowy konsorcjum. Czasami udostępnianie informacji wymaga zgody ich właściciela, na przykład stosuje się taką umowę w przypadku danych osobowych, które są wrażliwe i muszą być chronione. Umowy mogą być dwustronne, gdy do zachowania poufności zobowiązane są obie strony lub jednostronne, gdy jedna strona musi zachować taką tajemnicę. Chronione są przede wszystkim informacje będące tajemnicą przedsiębiorstw, ważne dla ich funkcjonowania oraz prowadzenia transakcji zakupu, sprzedaży lub przejęcia innej firmy. Jeśli pracownik podpisał taką umowę to musi jej przestrzegać. Złamanie zasady poufności grozi sprawą sądową i koniecznością płacenia wysokiego odszkodowania, które może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, zazwyczaj jednak opiewa na kilkadziesiąt tysięcy.

 

Czasami pracownik odchodzi z pracy

Ale ma szeroką wiedzę o byłym pracodawcy. Nie wolno mu udostępnić tej wiedzy, przekazać bazy danych innym osobom za odpłatnością. Musi zachować poufność, aby nie zaszkodzić pracodawcy. Jego działania musi cechować dyskrecja, jest to bardzo ważna rzecz. Umowa o poufności powinna mieć bardzo precyzyjne zapisy i powinna określać dokładnie wysokość kar umownych. Takie kary zawsze są stosowane, aby odstraszyć naśladowców osoby przekazującej dane strategiczne innym podmiotom. Jest to postępowanie naganne i nie należy się na nie godzić. Umowa o zachowaniu poufności pozwala chronić tajemnicę lub tajemnicę handlową przedsiębiorca. Taka tajemnica ma określoną wartość finansową. W umowie dokładnie opisuje się jakiego rodzaju informacje są objęte ochroną. Cała działalność firmy taką ochroną objęta być nie może.

Zobacz artykuł o bezpieczeństwie danych w firmie.