Wymarzona stabilność gospodarcza

Stabilność gospodarcza jest ważna. Brak inflacji, niskie bezrobocie, niewysokie podatki, rozkwit firm – takie są między innymi objawy stabilności gospodarczej. Każdy kraj o niej marzy, chce być krainą mlekiem i miodem płynącą. Polska gospodarka jest stabilna, niejedna osoba dobrze sobie z nią radzi. Na pewno warto o taką stabilność zadbać. Przepaść ekonomiczna między bogatymi i biednymi krajami zagraża stabilności gospodarczej. UE jest ważna, a przynależność do europejskiej wspólnoty na pewno ma duży wpływ na dobrą sytuację ekonomiczną. Poza tym UE wspiera biedniejsze państwa i pozwala im się rozwijać.

 

Stabilność przyciąga inwestorów

 

Stabilność gospodarcza przyciąga inwestorów. Niejedna osoba dba o swoje pieniądze, a każde państwo dba o rozwój przemysłu i obniżenie bezrobocia. Im więcej pracy, wyższe zarobki, tym więcej obywatele wydają pieniędzy. Gospodarka kręci się coraz lepiej, nowe produkty są wytwarzane. Zamożność społeczeństwa jest motorem rozwoju gospodarczego. Biedni pracownicy niewiele kupują, nie sprzedają się agd, samochody, droższe produkty spożywcze. Dlatego w interesie państwa jest dążenie do sytuacji, w której ludzie zarabiają dobrze i żyją coraz lepiej. Jakość życia jest ważna, a niejedna osoba takiej jakości pragnie z całego serca. Na pewno warto stabilnie się rozwijać. Nikt nie oczekuje rozwoju błyskawicznego. Wystarczy stabilny rozwój krok po kroku, dzień po dniu, rok po roku. Niejedno państwo wprowadza reformy, stara się zwabić inwestorów polskich i zagranicznych, aby rosnąć w siłę. I najlepsze kraje mają stabilny wzrost od wielu lat. Żaden kryzys nie wykończy ich, może co najwyżej lekko osłabić takie państwo. Nie poczyni wyłomu w ich zamożności. Dlatego warto dążyć do stabilności, rozwoju, budowania innowacyjności oraz tworzenia klimatu dla wspierania przedsiębiorczości.

 

Stabilność gospodarcza to rozwój, pomoc, wsparcie. Wiadomo o tym od lat, dlatego warto o takiej stabilności marzyć, ale też podejmować działania, aby każdy kraj stał się stabilny gospodarczo, politycznie i społecznie. Tylko to daje mu podstawy sukcesu w funkcjonowaniu na arenie międzynarodowej.