Jak działa depozytor kluczy?

Kontrolowanie dostępu w firmie jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Bardzo często odpowiednie zapisy, odnoszące się do przyznawanych uprawnień, zamieszczone są w polityce bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Przestrzeganie tych zapisów jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń pracowników, danych instytucji i jej klientów.

 

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na liczbę pracowników, powinno odpowiednio dbać o bezpieczeństwo danych swoich klientów. Z tego powodu, bardzo często stosowaną praktyką jest podzielenie pracowników na grupy ze względu na przyznane uprawnienia. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której drzwi serwerowni są otwarte dla każdego zatrudnionego ze sprzątaczką włącznie. W takich sytuacjach bardzo dobrze sprawdza się depozytor kluczy. Jest to urządzenie, które na podstawie danych użytkownika przyznaje dostęp do konkretnych kluczy i rejestruje każde ich pobranie i zdanie.

 

Czym jest depozytor kluczy?

Depozytor kluczy jest narzędziem umożliwiającym kontrolowanie dostępu do pomieszczeń w budynku za pośrednictwem rejestrowania pobierania i zdawania kluczy do nich. Najczęściej wyglądem przypominają przeszkloną szafkę wyposażoną w listwy, w których umieszcza się klucze. Dostęp do zdeponowanych w urządzeniu kluczy jest możliwy po zidentyfikowaniu pracownika za pośrednictwem numeru identyfikacyjnego, kodu dostępu lub karty elektromagnetycznej RFID.

 

Jak działa depozytor kluczy?

Depozytor kluczy służy do bezpiecznego przechowywania kluczy do drzwi prowadzących do pomieszczeń. Wiele tego typu urządzeń wyposażonych jest w ekran dotykowy, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą wprowadzić swój numer identyfikacyjny lub kod dostępu. Po poprawnym zweryfikowaniu tożsamości i danych dostępowych szafa, w której znajdują się klucze, jest otwierana. Każde pobranie i zdanie klucza jest rejestrowane wraz z danymi osoby, która tego dokonała i dokładnym czasem każdej operacji. Bardziej zaawansowane technologicznie depozytory, wyposażone w czytnik kart RFID, sczytują dane z karty magnetycznej i na ich podstawie umożliwiają (lub nie) dostęp do swoich zasobów. Większość depozytorów posiada wbudowany zbiór diod LED, które sygnalizują na podstawie tożsamości pracownika, do których kluczy ma przyznany dostęp.

 

Zalety depozytora kluczy

Depozytor kluczy pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kontrolowanie dostępu do wyznaczonych pomieszczeń przez konkretne osoby. Umożliwia wyegzekwowanie ograniczenia czasowego na przetrzymywanie klucza, a także minimalizuje ryzyko jego wyniesienia poza teren przedsiębiorstwa i niepowołane skopiowanie go przez osoby niepowołane. Depozytory wyposażone w czytnik kart RFID dodatkowo pozwalają na rejestrowanie tożsamości osoby pobierającej i zdającej klucz wraz z datą i czasem dostępu do urządzenia. Dzięki temu o wiele prostsze stanie się zidentyfikowanie osoby będącej aktualnie w posiadaniu klucza. Wykorzystanie kilku depozytorów, pozwoli na podzielenie pracowników ze względu na poziom uprawnień do konkretnych pomieszczeń w ramach przedsiębiorstwa, przez co żaden z nich nie będzie miał dostępu do pokoi, do których wstępu mieć nie powinien.