Kancelaria prawa pracy – w czym pomaga przedsiębiorcy?

Korzystanie z usług kancelarii prawa pracy wymaga poniesienia kosztów, ale zabezpiecza interesy pracodawcy w relacjach z pracownikami, instytucjami zewnętrznymi oraz związkami zawodowymi. Prawnicy wspierają też w ustalaniu i wdrażaniu efektywnej polityki kadrowo-płacowej.

Co daje korzystanie z usług kancelarii prawa pracy? Zasady działania

Profesjonalna kancelaria prawa pracy świadczy usługi z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa pracy. Doświadczeni eksperci zabezpieczają interesy swojego klienta, wspierają go w wyborze pracowników i prowadzeniu obranej polityki kadr i płac. Korzyści dla pracodawcy ze współpracy z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy to przede wszystkim oszczędność pieniędzy, czasu oraz redukcja stresu związanego z prawidłowym zarządzaniem kadrami i płacami.

Pracodawca korzystający z usług kancelarii prawa pracy może liczyć na asystowanie przy zatrudnianiu pracowników, m.in. na przygotowanie stosownych umów różnego typu czy negocjowanie warunków zatrudnienia, a także przy redukcji zatrudnienia, by odbyła się ona zgodnie z prawem i wedle obranej strategii. Płynącą z tego korzyścią jest sprawne zarządzanie kadrami oraz efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich. Wpływają na to także pozostałe usługi, jakie oferuje każda profesjonalna kancelaria prawna zatrudniająca ekspertów od prawa pracy.

Zakres wsparcia od kancelarii prawa pracy

Oprócz wsparcia w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników kancelaria prawa pracy oferuje zwykle przeprowadzenie wewnętrznego audytu i opracowanie regulacji wewnątrzzakładowych, które mogą zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa oraz wykorzystania zasobów ludzkich. Dotyczy to m.in. wynagrodzeń i czasu pracy, regulaminów i rozwiązań optymalnych dla danej firmy. Prawnicy posiłkują się wynikami przeprowadzonego wcześniej audytu procedur oraz dokumentacji kadrowej.

Kancelaria prawa pracy nadzoruje i wspiera restrukturyzację w kontekście zatrudnienia pracowników, reprezentuje pracodawcę w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz przed sądem pracy, w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami zewnętrznymi.

Zadaniem kancelarii jest też przygotowanie umów chroniących tajemnice przedsiębiorstwa (o zachowanie poufności i z zakresu zakazu konkurencji).

Kancelaria prawna chroni jednocześnie pracodawcę i pracowników, opracowując procedury przeciwdziałające dyskryminacji i mobbingowi. Prawnicy w ramach usługi mogą też reprezentować przedsiębiorcę w pracach komisji antymobbingowych.