Usługi kancelarii prawa gospodarczego – jakie są i czy warto z nich korzystać?

Kancelaria prawa gospodarczego zapewnia kompleksową obsługę firm w zakresie ich zakładania, działania i likwidacji. Zapewnia transparentność działań i wspiera w relacjach z partnerami, klientami oraz instytucjami zewnętrznymi.

Zakres usług kancelarii prawa gospodarczego

Kancelaria prawa gospodarczego świadczy usługi związane ze zobowiązaniami firm i prawem spółek. Podstawową działalnością jest przygotowywanie umów, negocjowanie ich warunków oraz opiniowanie przedstawionych klientowi umów, a także doradztwo podczas ich wykonywania. Specjaliści kancelarii prawa gospodarczego weryfikują zasadność roszczeń innych podmiotów wobec klienta powstałych w trakcie realizacji umów oraz dochodzą praw do roszczeń klienta w relacjach z innymi podmiotami.

Kancelaria prawa gospodarczego może zakładać spółki i je sprzedawać, uczestniczyć w przejęciu spółek, ich przekształcaniu, fuzji czy podziale, może też zapewniać prawne wsparcie w prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw. Zakres usług ekspertów jest o wiele większy i dotyczy nie tylko tworzenia i przekształceń spółek, ale również ich obsługi prawnej w relacjach wewnętrznych oraz z zewnętrznymi podmiotami.

W ramach obsługi prawnej pracownicy kancelarii sporządzają umowy zawierane między akcjonariuszami i wspólnikami, reprezentują swoich klientów w sporach, a także podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń. Kancelaria prawa gospodarczego może też prowadzić sekretariat korporacyjny zajmujący się bieżącą obsługą przedsiębiorstwa.

Do zadań kancelarii prawa gospodarczego należy też obsługa prawna organów spółek kapitałowych, reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych oraz nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji czy sprzedaż aktywów spółek.

Prawnicy w ramach usług z dziedziny prawa gospodarczego pomagają też likwidować firmy oraz je sprzedawać w całości lub częściowo.

Czy warto korzystać z usług kancelarii prawa gospodarczego?

Oferta kancelarii prawa gospodarczego może zaspokajać wszystkie potrzeby związane z obsługą prawną przedsiębiorstwa. Korzystanie z tego typu usług sprawia, że obsługa prawna jest kompleksowa, terminowa i rzetelna. Pozwala to zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy. Ma to jednak swoją cenę. Koszty usługi ustalane są indywidualnie, tak jak jej zakres.

Ochrona prawna w zakresie prawa gospodarczego usprawnia prowadzenie biznesu i zwiększa wiarygodność firmy w oczach partnerów. Nadzór nad podpisywanymi umowami i ich realizacją zwiększa też bezpieczeństwo prowadzenia interesów. Korzystanie z usług kancelarii prawa gospodarczego ma wiele zalet, ale nie każdego na to stać – cena to jedna z wad takiego rozwiązania.