Jak poradzić sobie z zatorami płatniczymi?

Zatory płatnicze to olbrzymi problem, który uniemożliwia sprawne prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety z zatorami płatniczymi każdego roku spotyka się niemal połowa polskich firm, co znacznie uniemożliwia rozwój przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z zatorami płatniczymi jest faktoring.

 

Faktoring to dynamicznie rozwijająca się usługa w Polsce, która zdobywa uznanie coraz większej liczby firm. Usługi faktoringowe na najwyższym poziomie realizuje Bibby Financial Services, co mogą potwierdzić klienci, którzy od ponad 15 lat rozwijają swój biznes z właśnie z tym faktorem. Zatory płatnicze to realny problem, który można rozwiązać skutecznymi sposobami.

 

Problem zatorów płatniczych? Zobacz, jak łatwo go rozwiązać

 

Zachwianie płynności finansowej sprawia, że przedsiębiorca nie jest w stanie na bieżąco podejmować kolejnych zleceń i spłacać zobowiązań finansowych wobec leasingodawców, Urzędu Skarbowego, ZUS czy wypłacać wynagrodzeń swoim pracownikom. Standardowe metody finansowania działalności, takie jak kredyty obrotowe dla firm czy kredyty konsolidacyjne, wymagają przedstawienia wysokich zabezpieczeń, których bardzo często przedsiębiorcy nie są w stanie spełnić.

 

Zatory płatnicze są wywołane rosnącym brakiem spłaty należności, wynikającym z nagromadzenia się zadłużeń i przechodzenia ich na kolejnych kontrahentów. Przykładowo: w sytuacji braku zapłaty za zrealizowanie usług przez firmę A, firma B ma problem z zapłatą świadczeń za wykonane usługi przez firmę C. Lista powiązanych ze sobą zadłużeniem firm może rozciągać się w nieskończoność, boleśnie obciążając finanse każdego z tych przedsiębiorstw. Jak sobie z tym poradzić?

 

Elastycznym rozwiązaniem, dopasowanym do potrzeb oraz możliwości przedsiębiorców jest faktoring. To jedna z najszybciej rozwijających się usług finansowych, polegających na zapłacie faktur za sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorcy pozyskują środki finansowe za dokonaną sprzedaż już po 24 godzinach od przekazania kopii faktury firmie, która realizuje usługi faktoringowe (faktorowi).

 

Faktoring zapobiega zatorom płatniczym

 

Dzięki faktoringowi, przedsiębiorstwa pozyskuje nie tylko cenną gotówkę na dowolny cel, która poprawia kondycję finansową firmy, ale także uniezależnia się od ewentualnych nieterminowych i niewypłacalnych partnerów biznesowych. Jak to się dzieje? Za sprawą faktoringu bez regresu (faktoringu pełnego), faktorzy przejmują na siebie całe ryzyko niewypłacalności kontrahenta firmy, dzięki czemu faktorant może otrzymuje pieniądze za sprzedane towary lub usługi nawet wtedy, gdy ich realny odbiorca nie zapłacił za nie nawet złotówki.

 

Dzięki stosowaniu faktoringu w swojej firmie, uniezależniasz jej przychody od nieterminowych lub niewypłacalnych przedsiębiorców, dzięki czemu skutecznie zapobiegasz powstaniu zatorów płatniczych. Uzyskane od faktora pieniądze, możesz wydać na dowolny cel, co umożliwia poprawę płynności finansowej firmy.