Jak wspierać przedsiębiorstwo odpowiednim oprogramowaniem?

Każda firma powinna mieć plan działania. Dotyczy to zwłaszcza średnich i dużych podmiotów, w których spraw i zadań do ogarnięcia jest bardzo wiele. By nie pogubić się w ich gąszczu, eksperci od zarządzania radzą wdrożenie oprogramowania ERP.

Zalety systemu ERP

ERP to skrót od angielskiego enterprise resource planning. Chodzi o systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem lub nawet grupą podmiotów, które ze sobą współpracują. Wsparcie może dotyczyć wszystkich lub wybranych obszarów oraz szczebli zarządzania.
Czy oprogramowanie ERP jest firmie potrzebne? Im większy podmiot, tym trudniej, tj. mniej efektywnie, wykorzystuje ono posiadane zasoby. Wdrożenie odpowiedniego systemu umożliwia zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów. Dzięki ERP można optymalizować procesy, usprawniać proces przekazywania informacji i poprawić funkcjonowanie firmy.
Kolejną korzyścią jest ujednolicenie rozwiązań informatycznych stosowanych w zakładzie. Wiadomo, że programy różnych dostawców nie muszą i najczęściej nie są ze sobą kompatybilne. To powoduje pewne problemy, utrudnia pracę, wydłuża realizację zadań. Wszystko to przekłada się na wymierne straty finansowe. Aby tego uniknąć warto kupić oprogramowanie do planowania zarządzania przedsiębiorstwem.

Budowa systemu

Systemy ERP mają modułową budowę. Oznacza to, że w ich skład wchodzi wiele aplikacji przeznaczonych do obsługi określonych procesów, obszarów i zadań.
Jeden moduł może odnosić się do magazynu i planowania zapasów. Aplikacja ta przydaje się praktycznie w każdej firmie handlowej, a nawet sklepie osiedlowym, czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rotacją towaru, zmianą stanu posiadania.
Drugi moduł może pozwolić śledzić proces dostawy i monitorować czas pracy floty samochodowej. Korzystają z niego firmy transportowe, przewozowe, kurierskie. Niektóre dają nawet dostęp do systemu klientom, którzy mogą sprawdzić, gdzie znajduje się nadana albo oczekiwana przez nich przesyłka.
Istnieje też moduł poświęcony sprawom kadrowo-płacowym. Jest on niezbędny praktycznie w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym minimum kilkanaście osób. Pozwala efektywnie planować i rozliczać czas pracy i wynagrodzenia. Nie obejdzie się też bez modułu księgowego wykorzystywanego w ewidencjonowaniu i rozliczaniu podatków, składek.