Jak zarabiać świadcząc usługi dla samorządu?

Przedsiębiorcom niejednokrotnie zależy na dużych kontraktach, to jest opiewających na satysfakcjonującą kwotę lub zapewniających długotrwałe wpływy do budżetu. Dobrze mieć świadomość, że nawet prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą możemy świadczyć usługi dla samorządu – co dodatkowo może stanowić atut w postaci obniżenia kosztów dojazdu do innych klientów.

Jaki rodzaj działalności pozwoli na pracę dla samorządu?

Zwykle warunkiem wzięcia udziału w konkursie lub przetargu ogłaszanym przez samorząd lub jednostki mu podległe jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Nie jest tu istotne, czy pracujemy jako samozatrudnieni, prowadzimy małą lokalną firmę czy większą spółkę. Wszystkie wymagania dotyczące biorących udział w wyścigu po zlecenie samorządowe są opisane w danej ofercie publikowanej zazwyczaj jawnie, na stronie samorządu. Zasadniczo podstawowym podziałem ofert jest wyszczególnienie konkursów, które mogą zostać zrealizowane przez tak zwane organizacje pożytku publicznego lub, w drugiej kategorii: przedsiębiorstwa prywatne. To kluczowy podział pozwalający oszczędzić nam czas przy decydowaniu się o zgłoszeniu do danego przetargu. Pamiętajmy, że istnieją także przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, które łatwo można pomylić z przedsiębiorstwami prywatnymi.

Kolejne kroki

Jak wspomniano – każda oferta jest opisana w sposób uwzględniający podmioty, których zgłoszenia będą rozpatrywane. Zwykle pozbawione możliwości startu w konkursie są firmy, których członkowie rodziny pracują w instytucji zgłaszającej ofertę lub spółki prywatne, których członek lub członkowie zarządu zasiadają w tej lub innej radzie spółki samorządowej. Zgłaszając swoją kandydaturę do publicznej oferty zwykle musimy wykazywać doświadczenie, które może być przedstawione w formie odpowiednich dokumentów (np. dla firm szkoleniowych wymagane są dokumenty poświadczające o ilości przeprowadzonych godzin szkoleń w danym zakresie tematycznym). Nowicjusze w danej branży mają nikłe szanse na wygranie oficjalnych przetargów.

Kryteria

W przedstawionym przez samorząd ogłoszeniu zawiera się także informację nt. kryteriów wyboru zgłoszenia wygrywającego. Dość powszechne jest wybieranie najtańszych projektów, to jest cena stanowi główne kryterium wyboru. Do innych mogą należeć: walory (w zależności od rodzaju przetargu) jakościowe danego zgłoszenia lub wspomniane doświadczenie.

Jak PiS przygotowuje się do wyborów samorządowych?