Handel emisjami CO2

Pierwsze próby wprowadzenia regulacji prawnych ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, miały miejsce w latach 70 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Działania nowatorskie i eksperymentalne doprowadziły do pełnego sukcesu, który zapoczątkował kolejne tego typu projekty. Regulacje prawne dotyczące emisji CO2 pierwszy raz w Europie pojawiły się w protokole z Kioto i zaczęły obowiązywać od 2005 roku. Obecnie zasady te ratyfikowały 192 państwa.

Na czym polega handel emisjami CO2

Handel emisjami CO2 jest jednym z ważniejszych instrumentów ograniczania produkcji zanieczyszczeń. Polega on na tym, ze we wszystkich krajach, które podpisały i ratyfikowały porozumienie z Kioto zakłady przemysłowe otrzymują uprawnienia do emisji CO2 do powietrza. Uprawnienia są przyznawane przez specjalne do tego celu powołane instytucje. Jedna tona CO2 wypuszczonego do powietrza to jedno uprawnienie. Zakłady przemysłowe mogą wykorzystywać przyznane limity uprawnień w pełni, albo mogą w związku z nowoczesną i innowacyjną modernizacją wykorzystywanych technologii nie wykorzystywać limitów w pełni i je odsprzedawać zakładom, które przekraczają przyznane im limity. Rokrocznie przyznawane limity są coraz mniejsze, tak by zmobilizować zakłady przemysłowe do unowocześniania linii produkcyjnej pod względem ograniczania zanieczyszczeń powietrza i wody. Skoro limity są coraz mniejsze to automatycznie  ich cena rynkowa wzrasta.

Handel emisjami w Polsce

Obrót emisjami CO2 na terenie Unii Europejskiej odbywa się dowolnie między dowolnymi krajami. Należy odnotować, iż Polska była ważnym krajem jeśli chodzi o handel emisjami CO2. W związku z transformacją ustrojową i gospodarczą Polska dysponowała bardzo dużymi zapasami w stosunku do przyznanych uprawnień. W związku z tym i obawami instytucji przydzielających limity, że polscy przedsiębiorcy odsprzedadzą duże ilości emisji, a co za tym idzie cały proces będzie mało skuteczny, zakłady przemysłowe w Polsce ograniczono jeszcze bardziej.

Dzień dzisiejszy

Obecnie, biorąc pod uwagę duży wpływ tego rodzaju instrumentu na zanieczyszczenie środowiska, Unia Europejska pomimo wygaśnięcia już porozumienia z Kioto przedłużyła dobrowolnie przyjęte zasady handlu emisjami CO2 do końca 2020 roku. Rozwiązanie to zostało również zaaprobowane przez kraje niezrzeszone w Unii Europejskiej, to jest przez Szwajcarię, Islandię, Norwegię, Monako i Liechtenstein.

 

Zobacz jak wprowadzić ekologiczne rozwiązania do swojej firmy – preser.pl/all/biznes/jak-wprowadzic-ekologiczne-rozwiazania-w-firmie/