Po pierwsze bezpieczeństwo

Użyteczność wózków widłowych jest nie do przecenienia. Usprawniają one pracę w magazynach i przedsiębiorstwach, gdzie niezbędny jest transport różnego rodzaju ładunków. Jednak, by te środki transportu przynosiły same korzyści, należy dbać o bezpieczeństwo ich użytkowania. Wypadki z udziałem wózków widłowych zdarzają się bowiem ciągle zbyt często.

Przydatne wsparcie

Wózki widłowe używane w zakładach pracy powinny spełniać bardzo restrykcyjne wymogi zawarte w przepisach BHP. Muszą być przede wszystkim całkowicie sprawne. By tak było niezbędne jest poddawanie wózków okresowym konserwacjom i przeglądom technicznym. Jest to obowiązkiem każdego pracodawcy, który w swoim przedsiębiorstwie używa wózków widłowych. Wiedzę o tym, w jaki sposób powinny wyglądać przeglądy techniczne należy czerpać z dokumentacji techniczno-ruchowej. To dokument, który powinien zostać dostarczony pracodawcy przez producenta wózków widłowych. Przedsiębiorca musi również znać szczegółowe przepisy dotyczące zastosowania wózków w określonych warunkach. Niedopuszczalne jest na przykład używanie wózków spalinowych w zamkniętych pomieszczeniach. Należy je wówczas zastąpić wózkami na akumulator. Istnieją również jasno określone zasady mówiące o tym, kto może pracować na stanowisku operator wózków widłowych.

Co daje nam kurs?

By zdobyć ten ciekawy i satysfakcjonujący zawód, konieczne jest ukończenie kursu obsługi wózka widłowego. Kurs obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też zajęcia praktyczne. Kandydat na operatora wózka widłowego powinien mieć też co najmniej podstawowe wykształcenie i zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem. Wskazane jest również posiadanie przez niego prawa jazdy kategorii B. Spowodowanie wypadku przez operatora wózka jest zagrożeniem nie tylko dla niego, ale też dla innych pracowników przedsiębiorstwa.