Podsumowanie roku 2017 w placówkach niepublicznych

W minionym roku w oświacie wiele się działo. Wiele podmiotów prowadzących prywatne szkoły i przedszkola musiało wynajmować pomieszczenia od innych osób fizycznych i prawnych, ponieważ same nie dysponowały odpowiednim zapleczem lokalowym. Jak się okazało, wyszło im to na dobre.

Nowości w życiu przedszkoli

Brak lokalu nie musi być przeszkodą na drodze do założenia i prowadzenia jednostki oświatowej. Wszystko jest do zorganizowania. Dobry gospodarz poradzi sobie z każdym problemem i niedogodnością. Szkoła czy przedszkole może przecież najmować obiekty. Tak robi zdecydowana większość placówek. Jak to się odbywa w praktyce?

Placówki, które są samodzielne od strony organizacyjnej, zawiera umowę we własnym imieniu. Dokonuje tego za pośrednictwem dyrektora, czyli organu reprezentującego ją w stosunkach zewnętrznych. W przypadku braku odrębności przedszkola umowę najmu może podpisać pełnomocnik organu prowadzącego, czyli także dyrektor.

Umowa pisemna

Porozumienie między przedszkolem (podmiotem prowadzącym) i podmiotem wynajmującym zawsze powinno mieć formę pisemną. W umowie należy uregulować najważniejsze kwestie związane z korzystaniem z obiektu. Powinny w niej również znaleźć się zapisy o tym, czego może domagać się od podmiotu wynajmującego najemca, np. remontów, opłacania podatku itd. Im bardziej szczegółowo opisane są zasady korzystania z lokalu, tym lepiej. To zabezpieczenie dla przedszkola na wypadek ewentualnych sporów.

Zawieranie umów to niejedyna nowość, jaką przyniósł ubiegły rok. Więcej informacji o kwestiach związanych z podsumowaniem 2017 roku zamieścimy wkrótce na naszej stronie. Polecamy także inne nasze teksty o działalności w sferze edukacji.