Podwyżka podatków- czy zawsze oznacza zysk dla budżetu?

Często jest tak, że jeżeli dana osoba nie zna się na ekonomii, może jej się wydawać, że określone działanie przyniesie określony skutek. Niestety każde działanie w ekonomii ma dwa skutki. Pierwszy to taki, który widać na pierwszy rzut oka- stanowi on skutki doraźne. To, czego nie widać w ekonomii, głównie przychodzi dopiero po czasie i ma o wiele poważniejsze skutki niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Dobry polityk, by podejmować działania korzystne dla kraju musi sobie z tego doskonale zdawać sprawę.

 

Jak zapewnić korzyści budżetowi?

 

Kiedy politycy biorą się za ekonomię, często także przyjmują intuicyjne rozwiązania. Zajmują się wtedy tym, co widać. Na świecie było już wiele rządów, które w imię podwyżki wpływów do budżetu podwyższały podatki. Wydaje się bowiem, że naturalnym skutkiem, który powoduje podwyżka podatków jest także podwyżka wpływów do budżetu. Równanie matematyczne wydaje się tutaj oczywiste. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest. Ludzie są bowiem autonomicznymi istotami, które ważą swoje interesy przed podjęciem działania. Ludzie jako właśnie takie istoty mogą stwierdzić, że nie opłaca im się odprowadzać podatków i zaczną robić interesy na czarno. Mogą także uznać, że podejmowanie danej działalności gospodarczej nie opłaca im się i zrezygnować z dalszej aktywności. Mechanizm ten został opisany przez amerykańskiego ekonomistę, Laffera a określany jest Krzywą Laffera. Stanowi ona prosty wykres, który pokazuje relację wysokości podatków do wpływów do budżetu. Powyżej pewnego poziomu opodatkowania wpływy maleją.

 

Ostrożność przede wszystkim

 

Rządzący nie mogą jednak bezmyślnie korzystać z krzywej Laffera. Punkt zwrotny jest bowiem różny w danych sytuacjach. Nie mamy precyzyjnych narzędzi by obliczyć kiedy podatki zaczną demotywować przedsiębiorców do prawidłowego działania. Potrzeba więc wyjątkowej ostrożności i zrozumienia aktualnej sytuacji. Trzeba prowadzić też stałe badania związane z sytuacją gospodarczą kraju. Jedno jest pewne- podwyżka podatków powinna być zwykle ostatecznością. Może ona sprawić, że wiele ludzi zacznie poważnie narzekać na rządzących.