Ruszyły kontrole UODO

Wprowadzone w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisy unijnego Rozporządzenia RODO wciąż napawają niepokojem. Ilość dokumentacji do wdrożenia w polskich firmach i instytucjach okazała się przytłaczająca. Dodatkowo świadomością administratorów danych wstrząsnęła informacja o wszczęciu kontroli przez UODO w polskich podmiotach.

„Nie powinniśmy bać się Rozporządzenia”…

… zapewnia Edyta Bielak-Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rozmowie z serwisem money.pl. Stwierdziła ona, że Rozporządzenie ma podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa i zapewnić swobodny przepływ danych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w państwach członkowskich, ponieważ gospodarka może rozwijać się tylko, gdy będą przetwarzane dane osobowe.

Kontrole doraźne i sektorowe

Aktualnie Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi dwa typy kontroli. Jednym są kontrole doraźne, podejmowane na podstawie skarg i wniosków. Drugim – kontrole planowane czyli sektorowe.

Kto może spodziewać się kontroli UODO? W ciągu trzech miesięcy obowiązywania rozporządzenia RODO do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło prawie 2400 skarg oraz ponad 1100 zgłoszeń naruszenia prawa. Oczywiście nie wszystkie postępowania kończą się czynnościami kontrolnymi, jednak w uzasadnionych przypadkach jest taka możliwość.

Kto może spodziewać się kontroli UODO? Jeszcze w tym roku (2018) kontrolowane będą rejestry publiczne, takie jak ePUAP, a następnie kontrole obejmą sektory: medyczny i oświaty. Osobną kontrolowaną przez UODO kategorią będą administratorzy danych osobowych przetwarzający dane pochodzące z monitoringu wizyjnego.

Uwaga na fałszywych kontrolerów

Urząd Ochrony Danych Osobowych przestrzega przed fałszywymi kontrolerami, którzy pojawili się w ostatnich miesiącach. UODO informuje zawsze wcześniej administratorów danych o planowanych u nich kontrolach, a inspektorzy posiadają specjalne legitymacje zabezpieczone hologramem. Legalność kontroli można sprawdzić również pod numerem telefonu 22/531-07-71, gdzie otrzymamy informacje o nazwisku i imieniu inspektora kontroli, numerze jego legitymacji oraz o fakcie wydania upoważnienia do skontrolowania podmiotu.