Łapać jak najwięcej wiatru – elektrownie wiatrowe

W Polsce możemy zaobserwować coraz większą ilość wiatraków. Dzięki nim możliwe jest przetwarzane wiatru w energię elektryczną. Ten sposób oczywiście ma bardzo wielu zwolenników, szczególnie tych, którzy są za ochroną środowiska. Ale trzeba wspomnieć także o sceptycznie nastawionych osobach, które nie są do końca przekonani o dobrych stronach pozyskiwania energii w ten sposób.

Jak to działa?

Elektrowania wiatrowa jest sposobem na wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystując do tego celu specjalne turbiny, które są napędzane energią wiatrową. Generatory takie są uznawane za ekologiczne przede wszystkim dlatego, ponieważ nie jest przy tym procesie spalane żadne paliwo.

Według danych statystycznych, w 2013 roku wytworzono w ten sposób, aż 2, 7 procent całej energii elektrycznej. Coraz częściej jednocześnie możemy obserwować nie tylko pojedyncze wiatraki, ale również farmy wiatrowej, w skład których wchodzi kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt wiatraków jednocześnie.

Odpowiednia lokalizacja

Farmy wiatrowe ustawiane są przede wszystkim na ziemiach, polach lub wysoczyznach. Ale mówi się również o morskich farmach wiatrowych. Mimo zdecydowanie większych nakładów finansowych, można w tym przypadku wspomnieć również o zdecydowanie lepszych korzyściach. Do nich zalicza się między innymi to, że na morzach mamy do czynienia z korzystniejszymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo na morzu farmy wiatrowe nie oddziałują na człowieka praktycznie w żaden sposób.

Oddziaływanie na środowisko i ludzi

Okazuje się, że elektrownia wiatrowa nie jest bez znaczenia również dla środowiska, a także na człowieka. Ponieważ tutaj mówi się głównie o powodowaniu hałasu, wibracji, a nawet pewnych zaburzeń w mikroklimacie. Dodatkowo wymienia się także zakłócenia komunikacji elektromagnetycznej, które jak wiadomo, nie są widoczne gołym okiem.

Należy wspomnieć również o wypadkach, w tym także śmiertelnych, które były wywołane w czasie montowania lub serwisowania turbin wiatrowych. Najczęściej powodem wypadku było oderwanie się łopaty turbiny wiatrowej. Odnotowano także pożary lub zwarcia instalacyjne. Dlatego zastrzega się, że elektrownie nie powinny w żadnym wypadku znajdować się w pobliżu kompleksów leśnych.

Liczne kontrowersje, szczególnie mające oddźwięk w gorszym stanie zdrowia mieszkańców w pobliżu farm wiatrowych powodują, że nie brakuje osób, które sprzeciwiają się stawianiu kolejnych wiatraków.