Wózek widłowy boczny – jakie znajduje zastosowanie?

Wózki widłowe stanowią podstawowe wyposażenie wielu miejsc, w tym: magazynów i zakładów produkcyjnych. Znajdują one zastosowanie przy składowaniu, rozładowywaniu i segregowaniu towarów – przyczyniają się do wzrostu szybkości i efektywności pracy. Ze względu na zastosowanie i możliwości transportowe widlaków, wyróżnia się: wózki naładowne, podnośnikowe, boczne, unoszące, ciągnikowe i skrętne.

Rodzaje wózków widłowych ze względu na zastosowanie

Wózki widłowe są podstawowym sprzętem, wykorzystywanym wielu branżach: począwszy od rolnictwa, przez sadownictwo, aż po przemysł przetwórczy i produkcyjny. Dzięki nim możliwe jest szybkie i efektywne składowanie, rozładowywanie i segregowanie towarów o różnej masie. Ze względu na typ napędu wyróżnia się wózki: gazowe, spalinowe i elektryczne. Z kolei biorąc pod uwagę możliwości transportowe i zastosowanie widlaków, można wymienić:

  • wózek widłowy naładowny, który służy do transportu poziomego. Najczęściej wykorzystywany jest on do przewożenia towarów na większe odległości w obrębie zakładu produkcyjnego,
  • wózek widłowy podnośnikowy, który przeznaczony jest do przewożenia i podnoszenia towarów,
  • wózek widłowy boczny, którym, dzięki załadunkowi bocznemu, można transportować bardzo ciężkie towary,
  • wózek widłowy unoszący, który sprawdza się przy wysokim składowaniu towarów,
  • wózek widłowy ciągnikowy, który jest niezastąpiony przy holowaniu towarów na przyczepach,
  • wózek widłowy skrętny, który wyposażony jest w specjalny maszt, umożliwiający transport towarów w wąskich korytarzach i małych pomieszczeniach.

Wózki widłowe boczne – gdzie są wykorzystywane?

Wózki widłowe boczne najczęściej wykorzystywane są do transportu bardzo ciężkich ładunków – w zależności od typu, pozwalają one na przewóz towarów od 3 aż do 40 t. Charakteryzują się one wysoką wydajnością, dobrym wyważeniem, a także bezpieczeństwem dla operatorów. Zaletą wózków widłowych bocznych jest załadunek boczny, który znacznie przyśpiesza i ułatwia transport ciężkich ładunków. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczny jest przewóz towarów o dużej masie, w tym: w rolnictwie, sadownictwie, przemyśle przetwórczym, sklepach wielkopowierzchniowych, a także w halach produkcyjnych.