Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to proces mający na celu zastąpienie węgla, uranu i innych nieodnawialnych źródeł energii odwracalnymi źródłami energii, podnoszeniem efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii. Jest to ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Taka transformacja ma miejsce w kilku krajach, na  przykład w Niemczech, Danii czy Francji.

Odnawialne źródła energii pozyskuje się między innymi z energii:

  • wiatru
  • biomasy
  • słonecznej, zarówno termicznej jak i fotowoltaicznej
  • geotermalnej
  • wodnej
  • pływów wodnych.

Obserwując transformację energetyczną, zarówno w aspekcie państw, jak i  przedsiębiorstw ewidentnie widać, że udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym ciągle wzrasta, ale absolutnie nie widać bezwzględnego wycofania się z paliw kopalnych. Wciąż powstają w Europie elektrownie węglowe, choć wszyscy specjaliści zgodnie stwierdzają, że właściciele elektrowni węglowych muszą się liczyć z dużymi trudnościami rynkowymi oraz polityką Unii Europejskiej. Światełkiem w tunelu jest dość energiczny rozwój źródeł energii odnawialnej, zwłaszcza w krajach europejskich o wysokiej kulturze gospodarczej. W 2010 roku udział odnawialnych źródeł osiągnął według analityków poziom planowany na 2020 rok. Aktualnie 79% nowo instalowanej mocy pochodzi z urządzeń solarnych i wiatrowych. W Niemczech znajduje się wiele gmin, które zamierzają przejść wyłącznie na korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

 

Transformacja energetyczna objęła nie tylko Europę, ale cały świat

Zauważalny jest intensywny i innowacyjny w działaniach rozwój fotowoltaiki, energii wiatrowej, energii geotermicznej, energii fal i biogazu. Na czele listy krajów umiejętnie z tych energii korzystających są Niemcy, USA i Chiny. Analitycy zauważają też ogromne nakłady środków finansowych przeznaczonych na odnawialne źródła energii w takich krajach jak Kostaryka, Urugwaj czy Mauritius. Należy również zauważyć, że energie odnawialne też nie są do końca wolne od problemów społecznych, a przede wszystkim ekologicznych. W tych przypadkach też dochodzi do zanieczyszczania środowiska czy łamania praw człowieka.

Zobacz jak wprowadzić ekologiczne rozwiązania do swojej firmy – preser.pl/all/biznes/jak-wprowadzic-ekologiczne-rozwiazania-w-firmie/