Warszawa przoduje w liczbie ofert pracy dorywczej

Pracy można szukać na różne sposoby. W porównaniu do sytuacji sprzed dekady, coraz częściej robimy to na własną rękę i z pomocą prywatnych biur pośrednictwa. Wynika to z ich dużej elastyczności, skuteczności i wysokiej jakości obsługi interesanta, które w urzędach pracy wołają o pomstę do nieba.

Umowy cywilnoprawne mają swoje zalety

Czym jest agencja zatrudnienia? Tak można określić prywatną (niepubliczną) jednostkę organizacyjną, która świadczy takie usługi jak: pośrednictwo pracy, rekrutacja pracowników, poradnictwo zawodowe, doradztwo personalne, praca tymczasowa.

Każda prywatna agencja pracy musi posiadać stosowne zezwolenie na działalność. Wydaje je marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę podmiotu starającego się o certyfikat i wpis do ewidencji.

Jak działają agencje pracy?

Nowo powstałe biura pośrednictwa pracy otrzymują – po spełnieniu warunków – certyfikat wstępny, czyli na rok. Aby uzyskać zezwolenie bezterminowe, trzeba posiadać certyfikat wstępny. Certyfikat bezterminowy wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, który musi być złożony nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem zezwolenia tymczasowego.

Obecnie agencje zatrudnienia można spotkać w każdym większym mieście. Niektóre z nich mają zasięg ogólnopolski. Podmioty te skutecznie rywalizują z urzędami pracy o zainteresowanie bezrobotnych. Trzeba jednak mieć świadomość, że oferty dostępne w niepublicznych agencjach pracy różnią się zwykle od tych publikowanych przez powiatowe urzędy pracy. Na czym polega różnica?

Agencje zatrudnienia wyspecjalizowały się w ofertach pracy dorywczej, tymczasowej (krótkookresowej), na zastępstwo i w ramach umów-zleceń oraz o dzieło. Są to tzw. elastyczne formy zatrudnienia, które w czasach kryzysu stały się powszechne ze względu na wiele niższe niż tradycyjne umowy etatowe koszty pracy. Firmom z wielu względów nie opłaca się zatrudniać na umowę o pracę. Trzeba się z tym pogodzić.

Umowy cywilnoprawne mają jednak swoje zalety. Nie tworzą sztywnego gorsetu. Można je szybko rozwiązać. Umożliwiają podjęcie pracy w wielu miejscach w tym samym czasie. Poza tym są obłożone niższymi składkami niż umowy o pracę. W warunkach alternatywy albo praca na zlecenie, albo żadna, wiele osób z zadowoleniem przyjmuje propozycje, jakie przedstawia im agencja zatrudnienia.

Warszawa jest tego świetnym przykładem

W stolicy życie toczy się szybko. O pracę nie jest tu trudno, ponieważ funkcjonuje tu wiele firm z praktycznie każdej branży. Jedne powstają, inne upadają. Rotacja pracowników jest spora. W takich warunkach najlepszym rozwiązaniem jest umowa tymczasowa, która nie ustanawia zbyt sztywnych stosunków między stronami, czyli pracodawcą i pracownikiem.