Zakładanie działalności gospodarczej

Na rynku pracy panuje trudna sytuacja. Niektórzy stracili nadzieję na znalezienie etatu, dlatego postanowili zostać przedsiębiorcami. Inni wybrali taką drogę od razu, nie widząc siebie w roli pracownika podlegającego komuś innemu.

Bariery utrudniające prowadzenie biznesu

Motywy założenia własnej firmy są różne. Bez względu na powód chętny do powołania własnej działalności musi przejść identyczną drogę administracyjną. Z rejestrowaniem biznesu wiążą się bowiem pewne formalności.

Trzeba odwiedzić kilka urzędów, wypełnić kilka druków. Chodzi o urząd gminy, na terenie której mieścić się będzie siedziba firmy, urząd statystyczny oraz urząd skarbowy. Wizyty te mają na celu dokonanie wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych i uzyskanie stosownych zezwoleń.

Całość zajmuje od kilku dni do kilku tygodni. W przypadku wykonywania zawodów koncesjonowanych procedura się wydłuża. Co prawda rząd stara się ograniczyć biurokrację (np. stworzył możliwość rejestrowania działalności przez internet), ale wciąż urzędy wymagają od samozatrudnionych wielu dokumentów i zaświadczeń, które wystawiają… inne państwowe instytucje.

Przeszkodą znacznie utrudniającą prowadzenie biznesu jest zawiłość przepisów. Wiele ustaw stworzono w minionej epoce. Rządzący zamiast stworzyć je od nowa, dokonują nowelizacji. W efekcie Kodeks pracy czy ustawa o podatku dochodowym rozrosły się do monstrualnych rozmiarów, a do tego są dziurawe. Wiele ich zapisów sobie przeczy.

Państwo rzuca kłody pod nogi

Zupełnie innym czynnikiem destrukcyjnie wpływającym na sytuację przedsiębiorstw jest niestabilność prawa. Przepisy często się zmieniają. To sprawia, że osoby, które chciałyby samodzielnie prowadzić rozliczenia podatkowe, muszą poświęcać mnóstwo czasu na śledzenie tych zmian.

Problemem, który zniechęca ludzi do przedsiębiorczości i znacznie ogranicza zyskowność biznesów, są też wysokie koszty pracy. Samozatrudnieni co miesiąc muszą płacić ZUS-owi ponad 1 tys. zł – niezależnie od tego, czy osiągnęli przychód (a tym bardziej zysk), czy nie.

Właściciele mikrofirm muszą też uiszczać wysokie składki za zatrudnianych przez siebie pracowników. Nakłady te są tym większe, im większe jest przedsiębiorstwo – podmioty zatrudniające ponad 10 osób muszą dodatkowo opłacać składki tytułem Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W prowadzeniu firmy nie pomaga również niesolidność partnerów biznesowych. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które nie płacą w terminie. W związku z tym z całą mocą należy promować takie programy.