Zalety mentoringu start-upów i ich wpływ na rozwój przedsięwzięcia

Mentoringi są szansą na poszerzenie wiedzy, zaprezentowanie swojego pomysłu na biznes lub otrzymanie odpowiedzi na pytania dotyczące przedsięwzięcia. Mogą przebiegać w formie indywidualnych rozmów czy też wideokonferencji. Spotkania z praktykami to możliwość rozwoju kompetencji biznesowych.

 

Rozwój biznesu to nieustanne pytania i wątpliwości, poszukiwanie właściwej drogi, konieczność opracowania strategii, zdobycia wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, czy sprzedaży. Planując działalność, a także będąc na etapie tworzenie i pierwszych działań start-upu warto korzystać z możliwości wsparcia specjalistów, ekspertów z różnych dziedzin. Oferowana pomoc to nie tylko wiadomości teoretyczne, ale konkretne przykłady sytuacji oraz sposoby rozwiązywania problemów. Dzięki mentoringowi startujący przedsiębiorcy mają możliwość zaoszczędzić czas, pieniądze i znacznie szybciej zdobyć klientów.

Czym jest mentoring start-upów?

Mentoring start-upów to przede wszystkim wsparcie merytoryczne, dzielenie się z początkującym przedsiębiorcą wiedzą, doświadczeniem, pokazywanie nowych możliwości i dróg, którymi może podążać. Mentorzy pomagają podejmować decyzje, które będą przemyślane, świadome, a jednocześnie sprawiają, że znacznie obniża się ryzyko popełniania błędów. Mentoring jest specyficzną relacją pomiędzy nauczycielem a uczniem, pomiędzy początkującym przedsiębiorcą a osobą o znacznie większym doświadczeniu w kwestiach biznesowych. Mentor powinien być personą budzącą zaufanie, godną powierzeniu mu swoich wątpliwości i problemów, szanowaną i cenioną za osiągnięcia i wiedzę popartą praktycznymi działaniami w obszarze interesującym przedsiębiorcę. Wybór odpowiedniej osoby jest więc niezwykle istotny, od niego bowiem zależy dalsze powodzenie sukcesu. Praca z początkującym przedsiębiorcą polega również na odkrywaniu jego potencjału, pokazywaniu mocnych stron i próbie zrozumienia słabych. Tylko ich odkrycie i uzmysłowienie sobie może pomóc w znalezieniu odpowiedniej drogi rozwoju. Mentoring ma wzmacniać cechy pozytywne, doskonalić posiadane już umiejętności i uczyć nowych.

Dlaczego warto korzystać z pomocy mentora?

Mentor pomaga nie tylko doskonalić umiejętności techniczne, ale również kompetencje miękkie, czyli dotyczące cech osobowościowych. Wskazuje, jak można wykorzystać je na rzecz swojego biznesu, jak ulepszać, co zmienić, czego unikać. Mentora nie należy utożsamiać z coachem, ponieważ jest on osobą, która powinna łączyć cechy coacha, doradcy biznesowego, trenera, biznesmena, menedżera. Od mentora oczekuje się odpowiednich umiejętności praktycznych, szerokiej wiedzy teoretycznej i zdolności do przekazania jej uczniowi. Mentor to przewodnik i opiekun, ekspert w danej dziedzinie biznesu. Mentor doradza, dzieli się doświadczeniem i wiedzą, przedstawia działania z własnej perspektywy, a jednocześnie pozwala na eksperymenty i poszukiwanie własnych rozwiązań, wspiera niezależność i samodzielność. Po cyklu spotkań z mentorem młody przedsiębiorca ma mieć większą świadomość swojego celu i ma być dobrze przygotowany do działania.