Zasady spłaty pożyczki chwilówki, zmiana terminu spłaty i konsekwencje opóźnienia

Pożyczki chwilówki należy spłacać zgodnie z postanowieniami zawartej umowy z pożyczkodawcą. Niektóre firmy nagradzają rzetelnych pożyczkobiorców spłacających swoje zobowiązania w terminie, oferując im zniżki i specjalne warunki kolejnych pożyczek. Opóźnienia w spłacie mają dotkliwe konsekwencje.

Zasady terminowej spłaty pożyczki chwilówki

Pożyczki chwilówki można spłacać na dwa sposoby. Po pierwsze można zalogować się na swoje konto na stronie firmy, która udzieliła pożyczki. Konto klienta w serwisie pożyczkowym zakładane jest podczas składania pierwszego wniosku o pożyczkę w danej firmie. Żeby zapłacić ratę, należy wybrać odpowiednią metodę spośród dostępnych, np. swój bank (i zalogować się do bankowości elektronicznej). Niektóre firmy udostępniają w ten sposób płatności automatyczne, które wystarczy potwierdzić otrzymanym kodem identyfikacyjnym.

Po drugie można wykonać przelew lub bezpośrednią wpłatę na konto podane przez pożyczkodawcę. Da się to zrobić w banku, na poczcie, poprzez bankowość elektroniczną. Najważniejsze, by wpisać w odpowiednie rubryki formularzy swoje dane, w tym numer pożyczki i inne wymagane przez firmę pożyczkową.

Korzystając z drugiej metody, nie trzeba opłacać samodzielnie swojej pożyczki, może to w imieniu pożyczkobiorcy zrobić ktoś inny. Powinien wykonać przelew lub wpłatę na konto, podając dane osoby, która pożyczkę zaciągnęła (i numer tej pożyczki). Skorzystanie z pierwszej metody przez osoby trzecie jest zdecydowanie odradzane ze względu na bezpieczeństwo. Nie należy nikomu podawać swoich danych do logowania do serwisu pożyczkowego.

Opóźnienia w spłacie pożyczki chwilówki – zasady i konsekwencje

Zdarza się, że pożyczki chwilówki nie można spłacić w wyznaczonym terminie lub można spłacić ją wcześniej. Firmy pożyczkowe umożliwiają wcześniejsza spłatę zobowiązania, ale może to zmienić warunki umowy – warto dowiedzieć się, czy wcześniejsza spłata pożyczki nie wygeneruje dodatkowych kosztów. Opóźnienie w spłacie ma konsekwencje finansowe i nie tylko.

Jeśli pożyczkobiorca wie, że nie będzie w stanie zwrócić pożyczki w terminie, powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą pożyczkową. W ten sposób można polubownie wydłużyć okres spłaty poprzez np. refinansowanie pożyczki. Polega to na tym, że pożyczkobiorca godzi się na zaciągnięcie pożyczki u partnera firmy pożyczkowej, a pieniądze pozyskane w ten sposób pokrywają dług. Powstaje jednak nowy dług – zwykle refinansowanie pożyczki wydłuża okres spłaty, ale robi to kosztem warunków (taka pożyczka może być droższa niż ta, na której spłatę dług zaciągnięto).

Niespłacenie pożyczki w terminie i brak kontaktu z pożyczkodawcą powodują naliczanie karnych odsetek przez wierzyciela, podjęcie działań windykacyjnych i zgłoszenie klienta do biur informacji gospodarczych jako dłużnika.