Ile trwa urlop macierzyński

Maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni – w przypadku jednego dziecka lub 31 tygodni – wówczas, gdy urodzą się bliźnięta. Prawo do jego wykorzystania przysługuje każdej kobiecie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę. Kodeks pracy umożliwia jednorazowe przedłużenie urlopu macierzyńskiego o sześć tygodni, które można wykorzystać zarówno po porodzie, jak i przed rozwiązaniem ciąży. Istotnym przy tym jest to, kobieta, która urodziła dziecko, nie może wrócić do pracy wcześniej niż po 14 tygodniach przysługującego jej urlopu. Oznacza to, że nie można zamienić go na ekwiwalent pieniężny.

Kto płaci za urlop macierzyński?

Podczas urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku, stanowiącego równowartość osiąganej pensji z tytułu zatrudnienia. Dotyczy to zarówno podstawowego, jak i przedłużonego urlopu macierzyńskiego (łącznie 26 tygodni). W przypadku firm, które zatrudniają mniej niż 20. pracowników, obowiązek uiszczania świadczeń leży w obowiązku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-u). Natomiast, jeśli w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest więcej niż 20. osób, prawo do wypłacania świadczeń przechodzi na pracodawcę. Wsparcie finansowe przysługuje również kobietom, które nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego: bezrobotnym, pracującym w oparciu o umowę o dzieło lub cywilnoprawną studentkom i rolniczkom. W tego typu przypadkach ZUS wypłaca na ich rzecz 1 000 zł netto na miesiąc przez rok.

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Złożenie wniosku o urlop macierzyński nie ma wpływu na wysokość otrzymywanego świadczenia. Ma on przede wszystkim wartość informacyjną dla pracodawcy. Tego typu wniosek należy złożyć nie później niż 21 dni po porodzie. Powinien on zawierać: miejscowość i datę złożenia dokumentu, imię i nazwisko, dane pracodawcy, prośbę o udzielenie urlopu macierzyńskiego, datę porodu, datę rozpoczęcia urlopu i podpis pracownika.