Jak otrzymać dotacje na przedszkole?

Prywatne przedszkola są coraz popularniejsze. Wynika to z przekonania rodziców, że w takich placówkach ich pociechy otrzymają lepszą opiekę i bogatszą ofertę. Dzisiaj dobry ośrodek opiekuńczo-edukacyjny musi bowiem zaproponować coś więcej niż dogodne godziny funkcjonowania.

Gmina ma swoje wymagania

Niepubliczne przedszkola, żłobki i kluby malucha powstają jak grzyby po deszczu. To dobry ruch. Prywatne podmioty, a nierzadko indywidualne osoby, postanawiają wypełnić lukę, jaka panuje na rynku edukacyjny przedszkolnej.

Miasta tłumaczą, że nie mają pieniędzy na tworzenie nowych oddziałów. Rodzice biorą więc sprawy w swoje ręce. Niektórzy odkrywają swoje powołanie, a przy okazji zarabiają na tym niemałe pieniądze.

Oczywiście, otwarcie przedszkola to poważna inwestycja, do której trzeba się przygotować. Konieczne jest przystosowanie lokalu do potrzeb maluchów. To wiąże się z potrzebą remontu obiektu, zakupem odpowiednich mebli i wyposażenia. Trzeba też zadbać o zaopatrzenie, czyli wyżywienie, materiały biurowe, pomoce naukowe.

Na szczęście państwo wspiera edukację swoich obywateli. Oznacza to, że podmioty prowadzące placówki oświatowe mogą wystąpić o dofinansowanie na ten cel.

Jak otrzymać dotacje na przedszkole?

Trzeba spełnić dwa główne warunki. Po pierwsze, trzeba złożyć wniosek zawierający wymagane przez gminę dokumenty. Dokładny wykaz dokumentów składanych wraz z pismem o udzielenie dotacji jest określony w uchwale rady gminy. Władze mogą np. wymagać oświadczenia o aktualności pozwolenia na prowadzenie punktu albo danych rejestrowych.

Po drugie, wnioskodawca musi dostarczyć gminie informację o planowanej liczbie uczniów. Każdorazowo ma na to czas do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.