Metody badania rynku

Badanie rynku to nic innego jak badanie sprzedaży ilości produktów w danej kategorii oraz badanie satysfakcji klientów danej usługi, poprzez ankiety, badanie bezpośrednie, analizy wyników sprzedaży na danym obszarze i regionie.

Badanie rynku odbywa się często za pomocą bezpośredniego kontaktu z klientami danej usługi. Specjalizują się w nich określone ośrodki badawcze, które selekcjonują klientów pod względem zakupów danej usługi lub produktu i na tej podstawie dokonują wniosków dla zlecających badanie firm.

Istnieją również odpowiednie firmy, które badania rynku dokonują za pomocą ankiet telefonicznych. Na tej podstawie mogą na życzenie klienta stworzyć odpowiednią ilość pytań o satysfakcję klientów, co zleceniodawcy daje wymierne wyniki satysfakcji i znajomość konkurencji. Są to najczęściej firmy posługujące się metodami z pogranicza marketingu, socjologii i psychologii.

Innym rodzajem badania rynku są metody ilościowe, które pokazują jak dany produkt sprzedaje się w danym regionie, jak mocno oddziałuje jego reklama i w których regionach czy punktach sprzedaży jego sprzedaż maleje. Można wówczas stwierdzić jakie środki zastosować, aby zwiększyć daną konkurencyjność.

Badanie rynku można przeprowadzić w każdej branży.

Spotykane są również badania mediów, metody marketingowe, badania metodami socjologicznymi. Są to o wiele skuteczniejsze metody, ponieważ pokazują rzeczywistą opinię odbiorców danego produktu, nie natomiast statystyczne, mylne często wyniki.