Oprocentowanie nominalne a RRSO pożyczek przez internet

Niskie oprocentowanie nie zawsze oznacza najtańszy kredyt czy pożyczkę. Faktyczne oprocentowanie, na podstawie którego można wyliczyć koszty pożyczki lub kredytu, to RRSO. Pożyczkodawcy i kredytodawcy mają obowiązek informować m.in. o RRSO w reklamach swoich produktów.

Jasne zasady pożyczek online – czym jest RRSO? Oprocentowanie chwilówek

Dobre firmy pożyczkowe, np. netcredit.pl, zawsze podają RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania swoich produktów. Chwilówki online i kredyty mogą mieć zmienne rzeczywiste oprocentowanie w zależności od kwoty i okresu spłaty.

Dzięki RRSO można wyliczyć, ile rzeczywiście trzeba będzie oddać firmie, spłacając szybką pożyczkę przez internet. Na całkowity koszt pożyczki składają się:

  • prowizja,
  • opłaty dodatkowe,
  • ubezpieczenia,
  • koszty obsługi pożyczki,
  • odsetki.

Im niższe RRSO, tym mniej trzeba będzie oddać. Warto zwracać uwagę na to, jak zmienia się RRSO, gdy wydłuża się lub skraca okres spłaty pożyczki. Zwykle im krótszy czas spłaty, tym większe oprocentowanie rzeczywiste.

Nominalna stopa oprocentowania

Nominalna stopa oprocentowania, z którą można się spotkać w ofertach banków udzielających kredytów, to wysokość oprocentowania bez dodatkowych kosztów, które klient musi ponieść. Firmy pożyczkowe zwykle nie podają oprocentowania nominalnego, a RRSO, co jest bardziej przejrzyste dla klienta.

Metody obliczania RRSO są dla wszystkich instytucji takie same. Dzięki temu łatwo można porównać oferty wielu banków czy firm pożyczkowych.

Prawne wymogi wobec podawania RRSO i nominalnej stopy oprocentowania

Sposób obliczania RRSO i nakaz jego ujawniania podczas prezentacji ofert nakłada na pożyczkodawców prawo. Kwestie związane z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania oraz obowiązku jego ujawniania reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim.

Od 2017 roku w reklamach kredytów i pożyczek muszą znaleźć się stopa oprocentowania, suma opłat i RRSO przedstawione „w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny, jak dane liczbowe dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego” – jak mówi ustawa o kredycie konsumenckim. Dodatkowo RRSO powinno być zobrazowane na reprezentatywnym przykładzie.

Związek Banków Polskich, Związek Firm Pożyczkowych oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zrzeszające podmioty udzielające kredytów i pożyczek stworzyły Kodeks Dobrych Praktyk. Dokument ten zawiera wskazówki i zasady udzielania pożyczek i kredytów zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i etycznymi. Odnosi się również do RRSO.