Praca w Stargardzie – czego można oczekiwać od pracodawców? Przegląd ofert

Stabilne zatrudnienie, pensję wyższą niż najniższa krajowa, dobrą atmosferę i pakiety korzyści pozapłacowych oferowano osobom poszukującym pracy w Stargardzie w I kwartale 2018 roku. Ogłoszenia dotyczyły najczęściej pracy na produkcji, w magazynie, sprzedaży i w administracji.

Branże z największą liczbą ofert pracy w Stargardzie

Wyszukując online hasło „praca Stargard”, na początku 2018 roku otrzymywało się wyniki w postaci ofert pracy na produkcji, w administracji, sprzedaży, gastronomii, na budowie i jako magazynier albo kierowca (kurier). W porównaniu do dużych polskich miast Stargard wypadał blado pod względem zróżnicowania ofert pracy i ich ilości. Niemniej jednak zatrudnienie na terenie Stargardu mogły znaleźć osoby o niskich, jak i wysokich kwalifikacjach.

Oferowane warunki pracy w Stargardzie w I kwartale 2018 roku

Pracownicy produkcji, od których nie wymagano obsługi maszyn ani kierunkowego wykształcenia, montażyści, magazynierzy oraz inni pracownicy fizyczni mogli liczyć na początku 2018 roku na wynagrodzenie wyższe niż płaca minimalna.

W Stargardzie pojawiały się oferty pracy dorywczej i stałej, część ogłoszeń dotyczyła pracy zmianowej. Pracodawcy kusili kandydatów pakietami dodatkowych korzyści pozapłacowych, np. możliwością wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, kartą Multisport czy dopłatami do obiadów w przyzakładowych stołówkach.

W ogłoszeniach o pracę zapewniano również o dobrej atmosferze w pracy i możliwościach rozwoju.

Wymagania pracodawców wobec pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych

Od kandydatów na stanowiska związane z administracją, handlem lub gastronomią często wymagano doświadczenia. Nie była to jednak reguła. Bez żadnego doświadczenia pracę można było znaleźć na produkcji (na stanowiskach niższego szczebla) czy na magazynie.

Od nisko wykwalifikowanych i niedoświadczonych pracowników oczekiwano np. uprawnień (książeczki sanepidowskiej do pracy w gastronomii czy uprawnień na wózki widłowe do pracy na magazynie) czy zdolności manualnych. Zwykle wymagano również dyspozycyjności, szczególnie gdy chodziło o pracę w systemie zmianowym.

Od kandydatów do pracy na stanowiskach wymagających wyższych kwalifikacji oczekiwano np. wykształcenia minimum średniego lub wyższego, umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietów biurowych. Czasem niezbędna była też znajomość języków obcych (głównie języka angielskiego). Osobom ubiegającym się o pracę na wyższych szczeblach na produkcji, np. do obsługi maszyn czy na kierowników działów, stawiano wymagania co do wykształcenia (zwykle techniczne lub wyższe techniczne), a także doświadczenia.