Sprawdzenie poziomu uczniów

Obecnie najczęstszą formą sprawdzenia poziomu nauki uczniów w szkołach są rożnego rodzaju sprawdziany. Oprócz tego istnieje jeszcze forma sprawdzenie ustnego. Niewielu z nas ma pojecie, że oprócz takiej wiedzy dany nauczyciel powinien sprawdzić też i poziom konwersacji z uczniami. Może to zrobić poprzez specjalnie przygotowaną lekcję. Temat może tutaj nieco odbiegać od zwykłych zajęć z danego przedmiotu. Jest to nawet wskazane, ponieważ w tematach, które dotyczą nastolatków na co dzień na pewno będą oni o wiele bardziej chętni do rozmowy.

Sprawozdanie z takiej lekcji nauczyciel zapisuje w dzienniku jakim jest arkusz obserwacji lekcji. Jest to swego rodzaju karta, która zawiera wszelkiego rodzaju uwagi z konserwacji. Dzięki elementom takim jak arkusz obserwacji lekcji można sprawdzić poziom porozumiewania się z uczniami. Wobec tego zalecane jest, aby tego typu zajęcia były przeprowadzane regularnie. Każdy nauczyciel, który będzie postępował w ten sposób będzie mógł łatwo zauważyć różnice pomiędzy kolejnymi takimi zajęciami.