Bezpieczeństwo danych w firmie – na czym polega?

W dobie komputeryzacji i niemal nieograniczonego przepływu danych bardzo istotna staje się kwestia dotycząca ochrony informacji. Ważne jest zabezpieczenie nie tylko tzw. danych twardych, czyli finansowych lub wrażliwych, ale także pomysłów, koncepcji, „know-how” czy stosowanych w organizacji rozwiązań. Warto pamiętać, że odtwarzanie danych to kosztowna i nie zawsze przynosząca zadowalające rezultaty procedura.

Dane na papierowych nośnikach

Niszczenie dokumentów to jeden z ważnych etapów porządkowania i ochrony danych. Jest to działanie, które powinno być szczegółowo sformalizowane. Papierowe nośniki wciąż są masowo wykorzystywane niezależnie od profilu organizacji. Umowy, raporty, finansowe bilanse czy rachunki powinny być utylizowane w taki sposób, aby niemożliwe było ich odtworzenie. W tym celu najlepiej kupić niszczarki, które gwarantują wysoki stopień rozdrobnienia papieru lub nawiązać współpracę z podmiotem, który zajmuje się tym profesjonalnie.

Inwentaryzacja danych

Spisanie wszystkich danych pozwala na ich uporządkowanie i posegregowanie. Utworzenie listy informacji, które nie mogą zostać utracone bezpowrotnie oraz takich, które wymagają szczególnych zabezpieczeń usprawnia pracę i przede wszystkim jest doskonałą bazą i spisem treści – dlatego warto również dopisywać ścieżki dostępu do poszczególnych informacji. Programy i dane w formie elektronicznej najlepiej zapisywać na serwerach, dodatkowo zabezpieczając hasłem te, do których dostęp ma wyłącznie wąska grupa pracowników. Ważne również jest, aby jasno określić, kto jakie dane może wykorzystywać.

Kopie zapasowe

Tworzenie kopii zapasowych to konieczność, jednak proces ten powinien być nadzorowany. Należy monitorować, czy i kiedy kopie zapasowe zostały utworzone. Najlepiej wyznaczyć konkretny dzień w tygodniu, kiedy np. każdy pracownik będzie wykonywał tę czynność. Serwery również można zaprogramować w taki sposób, aby nadpisywały dane, np. co dwie godziny. W przypadku kopii zapasowych warto też wiedzieć, że powinno ich być zawsze więcej niż jedna. Natomiast jedną warto przechowywać poza siedzibą firmy – jest to doskonałe zabezpieczenie np. na wypadek pożaru czy włamania.

System kontroli dostępu zabezpiecza centrum danych, np. serwerownię, przed wtargnięciem osób nieupoważnionych. Można stosować różnego typu ochrony, np. oparte o biometrię, czyli metodę analizy siatkówki oka lub linii papilarnych czy po prostu kod/hasło dostępu. Dzięki temu można być pewnym, że autoryzacja dostępu będzie przeprowadzana w sposób prawidłowy, a zabezpieczenia na tak zaawansowanym poziomie dadzą gwarancję pełnej ochrony danych w firmie.

Joanna Jędrzejczyk