Czy monitoring w biurze jest legalny?

Kamery towarzyszą prawie każdej sferze ludzkiego życia. Znajdują się w smartfonach, laptopach, na ulicach, sygnalizatorach świetlnych, pojazdach transportu publicznego i budynkach użyteczności publicznej, coraz częściej w miejscach pracy. W wielu przypadkach zainstalowanie monitoringu nie jest legalne.

Przepisy dotyczące zamontowania monitoringu w miejscu pracy nie zostały uregulowane prawnie. Istnieją jednak pewne zasady, których pracodawca musi przestrzegać. Dotyczą między innymi możliwych miejsc zainstalowania i celu, w jakim zestaw monitoringu gromadzi informacje.

W jaki sposób pracownik może zostać poinformowany o monitoringu w miejscu pracy?

Pracownik musi zostać poinformowany o zainstalowanym monitoringu. Najlepiej jest to zrobić już podczas przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej. Odpowiedni zapis powinien się także znaleźć w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Jeżeli takie informacje nie znajdą się w którymś z tych dokumentów, należy stworzyć oświadczenie, w którym zawarte zostaną wiadomości dotyczące miejsca zainstalowania monitoringu i celu, w jakim informacje są gromadzone. Zapoznanie się z nim powinno zostać poświadczone podpisami zarówno osoby zatrudnionej, jak i pracodawcy.

Podstawy do zainstalowania zestawu monitoringu

Pracodawca może zainstalować monitoring w swojej firmie, jeżeli wszyscy dotychczas zatrudnieni pracownicy zostali o tym fakcie poinformowani – nie mogą być rejestrowani nieświadomie. Ważne jest, aby nagrania nie były przechowywane dłużej, niż to konieczne. Odpowiednie dokumenty, w których zawarte są informacje o monitoringu, muszą zawierać także wiadomości na temat celu jego zainstalowania, na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia. Nagrania muszą także zostać zabezpieczone przez dostępem do nich przez osoby niepowołane. Pracodawca powinien także dowiedzieć się, czy konieczna jest zgoda Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych na gromadzenie i przetwarzanie informacji.

Kiedy monitoring nie jest dozwolony

Zestaw monitoringu nie może zostać zainstalowany w celu zbierania informacji o życiu prywatnym pracowników. Wynika z tego, że pracodawca nie może nagrywać prywatnej korespondencji, ani prywatnych rozmów, nawet prowadzonych przez narzędzia służbowe, takie jak telefon czy komputer. Ponadto osoba zatrudniona musi zostać poinformowana o fakcie zainstalowania kamer, ich położeniu oraz celu, do jakiego są używane. Należy pamiętać, że nie mogą zostać umieszczone w miejscach naruszających prywatność pracownika, takich jak: toalety, szatnie, czy przymierzalnie.