Jesteś zainteresowany szkoleniami ISO? Zobacz jakie szkolenia oferują wyspecjalizowane firmy!

Firm oferujących szkolenia ISO jest wiele. Dlatego nikt nie powinien mieć problemu ze znalezieniem dobrej jednostki szkoleniowej. Problem może pojawić się w momencie, kiedy nie wiemy, którą normę należy wprowadzić w własnej firmie oraz jakie uprawnienia i obowiązki ma audytor, a także jak wygląda audyt.

Co polecamy?

Dlatego  przestawiamy najpopularniejsze normy ISO wraz z informacjami o kompetencjach, jakie można nabyć na szkoleniach z ich zakresu. Oto niektóre szkolenia ISO oferowane przez specjalistyczne firmy szkoleniowe:

System zarządzania jakością

Kojarzony przede wszystkim z normą ISO 9001. Wdrożenie tej normy jest korzystne dla wszystkich organizacji, które chcą udoskonalić mechanizmy działania i zarządzania w swojej firmie. Na szkoleniu omawiane są przede wszystkim zagadnienia związane z tym system, sposoby przeprowadzania audytów i prezentowane narzędzia jakimi dysponuje audytor. Długość trwania szkolenia jest różna, waha się od 3 do 5 dni.

System zarządzania środowiskiem

Kojarzony z normą ISO 14001. Celem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Na szkoleniu trener dokładnie omawia zasady funkcjonowania normy 14001 – korzyści płynące z jej wprowadzenia, przedstawia etapy audytu, zdradza jak zbierać i analizować dowody oraz zarządzać audytem przeprowadzanym przez zespół audytorów. Szkolenie trwa około 3 dni.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Kojarzony z normą PN-N 18001/OHSAS 18001. Celem systemu jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności z zakresu przeprowadzania audytu – trener przedstawi podstawowe wymagania dotyczące audytowania systemu, powie jak oceniać zagrożenia dla potrzeb BHP, a także przekaże wiedzę na temat samej normy. Szkolenie trwa zazwyczaj 1-2 dni.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Kojarzony z normą ISO 27001. Określa ona wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem a także doskonaleniem SZBI. Na szkolenie przedstawione są informacje na temat samej normy oraz omawiane etapy przeprowadzania audytu. Czas trwania to około 2 dni.

To są oczywiście tylko niektóre szkolenia ISO oferowane przez jednostki szkoleniowe.