Kapitał edukacyjny – znaczenie dla przedsiębiorstwa

Kapitał edukacyjny w ekonomii określany jest jako wartość jednostki ludzkiej wyceniana na podstawie udokumentowanych kompetencji edukacyjnych. Termin wywodzi się bezpośrednio z pojęcia kapitału ludzkiego, zaś sam kapitał ludzki to nic innego jak pracownicy będący najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa. Ujmując wprost – […]

Co jest nie tak z dzisiejszymi HR-owcami?

Dział zasobów ludzkich to jedna z najbardziej kluczowych komórek w organizacji. To on odpowiada za rekrutację nowych pracowników, utrzymywanie relacji z aktualnymi, realizowanie pracowniczych potrzeb, zapewnianie spójności z przepisami prawa pracy i prawa cywilnego, a często również za płace, planowanie […]

Niedobór specjalistycznej kadry – co robić?

Jednym z podstawowych pytań, jakie właściciele i zarządy firm stawiają sobie na etapie planowanie polityki kadrowej, jest dylemat dotyczący sposobu pozyskiwania talentów. Podejścia zasadniczo są dwa – wykwalifikowanego pracownika można albo zdobyć, albo wykształcić. Poniżej postaram się przedstawić podstawowe różnice […]

Unijny projekt „Człowiek – największa inwestycja”

Człowiek jako projekt oraz inwestycja Unijny projekt „Człowiek – największa inwestycja” to projekt mający na uwadze ludzi. Żadne maszyny, roboty, sondy kosmiczne nie są w stanie zastąpić człowieka. Tylko człowiek działa, funkcjonuje, dba o różnorodne rozwiązania, wie, że jego praca […]