ZM Łucznik, czyli firma z historią

ZM Łucznik istniała długo, dopiero w 2000 roku ogłoszono upadłość tej fabryki. Połączono dwie firmy i stworzono fabrykę broni, jednak pamięć o ZM Łucznik trwa nadal. Firmę założono w 1927 roku, aby produkowała broń. Pierwszym produktem tej firmy był karabinek […]

Cele budowy zielonych miejsc pracy

Wpływ człowieka na zmiany klimatu   Zmiany klimatyczne są w dużej mierze efektem działalności człowieka. Spalanie paliw kopalnych, karczowanie lasów, stosowanie nawozów azotowych czy składowanie odpadów mają wpływ na emisję gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. Zmiany klimatu […]

Jak zarządzać kapitałem ludzkim, żeby osiągnąć sukces w biznesie?

Maksymalne wykorzystanie możliwości pracowników i przydzielanie im zadań zgodnych z kompetencjami i umiejętnościami zwiększa efektywność procesów w firmie. Przekłada się to na wzrost konkurencyjności firmy na rynku i zwiększenie zysków. Stworzenie kompetentnej kadry to krok w przód na drodze do […]

Na czym polega zasada 3R?

Politycy mówią o smogu nad wszystkimi większymi miastami w Polsce, ekologowie postulują o większą dbałość o środowisko, Unia Europejska nakłada kolejne restrykcje i ustawy, a naukowcy ostrzegają przed globalnym ociepleniem. Tak wygląda obecny świat pod względem ekologicznym. Tymczasem my chcemy […]