Czy pierwszy dzień w szkole jest trudny?

W Cesarstwie Rzymskim szkołę utożsamiano z miejscem w którym panowała atmosfera odprężenia i relaksu sprzyjającego głębokim rozmyślaniom. Co dzisiaj myśli uczeń o powrocie do ławy szkolnej?