Zdobywanie wiarygodności dzięki certyfikatowi rzetelności

Poza biurokracją i skomplikowanym prawem poważną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej są nierzetelne firmy, które nie płacą w terminie albo nie dostarczają towaru na czas. Zdecydowana większość przedsiębiorców przynajmniej raz padła ofiarą niesolidnego kontrahenta. Inicjatywy takie jak „Rzetelna Firma” mają zapobiegać powiększaniu się grona oszukanych.

Minimalizacja ryzyka biznesowego

 

Celem programu jest szerzenie etycznych zasad w obrocie gospodarczym. Chodzi m.in. o rzetelność płatniczą, czyli regulowanie należności na czas. Akcja rozpoczęta w 2009 roku ma również pomóc firmom budować wizerunek podmiotów odpowiedzialnych i wiarygodnych, z którymi można robić interesy bez obaw.

Z nierzetelnymi kontrahentami miało choć raz do czynienia 86 proc. uczestników programu (badanie przeprowadzono na próbie liczących 1 tys. podmiotów, natomiast certyfikatem rzetelności może się poszczycić już niespełna 50 tys. przedsiębiorstw). Nie otrzymało zamówionego towaru albo zapłaty za dostarczone usługi czy produkty. Ponad 1/3 firm w wyniku takiej współpracy straciła przynajmniej 20 tys. zł.

Sposobem na to, by uniknąć strat jest weryfikowanie dostawców i odbiorców. Właśnie na to pozwala program „Rzetelna Firma”. Członkostwo w nim oznacza, że firma jest wiarygodna i solidna, czyli płaci w terminie. Jak to sprawdzić?

Można to zrobić na dwa sposoby. Podmioty wyróżnione certyfikatem mają obowiązek używania go. Są zobowiązane do umieszczania go na swojej stronie internetowej w postaci baneru. Ten ostatni odsyła do bazy organizatora akcji.

Drugą metodą jest bezpośrednie skontaktowanie się z Rzetelną Firmą sp. z o.o., czyli podmiotem prowadzącym całe przedsięwzięcie. U konsultanta można dowiedzieć się, czy dany podmiot należy do członków akcji.

Certyfikat rzetelności jest gwarancją, że jego posiadacz reprezentuje określone wartości (transparentność i odpowiedzialność w biznesie, rzetelność, przejrzystość) i działa w uczciwy sposób. Dba o to Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., który weryfikuje przedsiębiorstwa pod kątem ich wiarygodności finansowej. Po prostu sprawdza, czy dana firma widnieje na liście dłużników.

Certyfikat Rzetelna Firma przydaje się również tym, którzy chcą zwiększyć zaufanie do swojego zakładu. Taka informacja skutecznie zwiększy u potencjalnych kontrahentów zainteresowanych podjęciem współpracy poczucie bezpieczeństwa.

Więcej o korzyściach płynących z posiadania świadectwa wiarygodności dowiemy się z tekstu Kamili Urbańskiej na stronie http://www.egospodarka.pl/73844,Rzetelnosc-polskich-firm-2011,1,39,1.html.