Czym jest praca tymczasowa?

Firmy działające obecnie na rynku i zatrudniające pracowników doskonale wiedzą jak ciężko jest utrzymać każdego z nich i jak dużą jest to obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa (składka ZUS, świadczenia socjalne, stała pensja, niezależnie od potrzeb firmy). Ciekawą propozycją jest zawarcie umowy z agencją pracy tymczasowej, która na nasze zlecenie znajdzie niemal każdego specjalistę i oddeleguje do pracy u nas przez ściśle określony w umowie czas (potrzebny na wykonanie konkretnego zadania).

Korzyści z pracy

Dla pracodawcy taka współpraca stanowi olbrzymią korzyść, chociażby ze względu na ominięcie kosztów pozapłacowych dla pracownika (ubezpieczenie, czy części podatków), nie musi on również martwić się wypłatą pensji, odprowadzeniem obowiązkowych składek, przeprowadzeniem kosztownej rekrutacji, czy odpowiednich szkoleń, gdyż tę prace wykona za niego agencja. Pracownicy zatrudniani są w razie wystąpienia takiej konieczności, a nie blokują po prostu etatów, a niekompetentne osoby są natychmiast zastępowane poważnymi.

Minusy pracy tymczasowej

Wadą takiej współpracy są jednak koszty pośrednictwa, które ciągle rosną oraz brak możliwości zatrudnienia pracownika dobrego przed wygaśnięciem umowy z agencją.

Przed podjęciem współpracy z agencją pracy tymczasowej firma musi rozważyć wszystkie za i przeciw, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.