Leasing kadr i płac to rozwiązanie pod wieloma względami korzystne dla firm

Utrzymujący się od kilku lat kryzys gospodarczy wymusza na firmach działania pozwalające zachować im konkurencyjność mimo zachodzących wokół nich niekorzystnych zmian. Przykładem poczynań pozwalających utrzymać niskie koszty pracy jest leasingowanie pracowników i zlecanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z działalnością poza zakład, wyspecjalizowanym w danej dziedzinie podmiotom.

Wynajmowanie pracowników od agencji obniża koszty zakładu

Wynajmowaniem pracowników oraz usługami kadrowo-płacowymi zajmują się m.in. agencje pracy tymczasowej. To działające na podstawie zezwoleń marszałków województw instytucje wyspecjalizowane w zadaniach związanych z HR, polityką personalną, doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy.

Prywatna agencja pracy zatrudnia pracowników na umowy cywilnoprawne, rzadziej na kontrakt czy umowę o pracę, i w razie konieczności deleguje ich do zakładów klienta. Tym ostatnim jest np. fabryka butów, gwoździ, gospodarstwo rolne, zakład zajmujący się hodowlą ryb, firma produkująca zabawki, sklep wielkopowierzchniowy.

Sezonowość prac

W okresie zwiększonych zamówień klient agencji zatrudnienia zwany fachowo użytkownikiem potrzebuje więcej rąk do pracy. Kontaktuje się więc z biurem pośrednictwa pracy i zgłasza zapotrzebowanie na ludzi o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach. Następnie tacy pracownicy są wysyłani do właściwego zakładu i tam świadczą pracę przez ustalony między agencją i firmą zlecającą czas.

Agencja pracy tymczasowej zajmuje się rekrutowaniem, selekcjonowaniem kandydatów, zatrudnianiem ich. Na podstawie umowy z użytkownikiem stawia pracowników do dyspozycji zakładu. W zależności od porozumienia między stronami biuro pośrednictwa pracy albo najmujące przedsiębiorstwo może zapewnić leasingowanym pracownikom dojazd do miejsca pracy.

Drugą najważniejszą branżą, jaką zajmują się agencje zatrudnienia, są usługi kadrowo-płacowe. Po części wynika to z faktu, że to właśnie agencje prowadzą ewidencję czasu pracy leasingowanego personelu i wypłacają im wynagrodzenie.

Dla firm leasing kadr i płac to świetne rozwiązanie, które ułatwia prowadzenie biznesu, odciąża od zadań niezwiązanych stricte z działalnością i – co chyba najważniejsze – pozwala obniżyć koszty stałe. Zakład nie musi bowiem utrzymywać zbyt wielu pracowników na drogich w rozliczeniu umowach o pracę, może ich po prostu wynająć.