Socjalistyczny patriotyzm – czym jest i czy PiS jest jego zwolennikiem?

Socjalistyczny patriotyzm jest postawą społeczno-polityczną nawiązująca do ruchów marksistowsko-leninowskich. Mimo że partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) uznawana jest formację konserwatywno-prawicową, to jednak w postulatach gospodarczych, bliżej jej do dawnej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Potwierdza to polityka prospołeczna, w tym m.in. program 500+, chęć ograniczenia wpływów „elit” oraz podkreślanie roli państwa w wychowaniu jednostki.

Założenia programowe PiS-u

Przed wyborami parlamentarnymi obecna formacja rządząca deklarowała, że będzie działała w imieniu „zwykłych ludzi” i skończy się okres “oligarchicznych rządów” Platformy Obywatelskiej (PO) i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten główny postulat PiS-u wyraża się m.in. we wprowadzeniu programu 500+, którego głównym celem jest zniwelowanie dysproporcji społecznych oraz zjawiska skrajnego ubóstwa. Innym potwierdzeniem tego, że obecna formacja rządząca działa w imieniu i dla dobra „zwykłych ludzi” jest powołanie komisji reprywatyzacyjnej pod kierownictwem wiceministra sprawiedliwości – Patryka Jakiego. Więcej informacji na temat działalności tej komisji można przeczytać na serwisie internetowym Salon24. Dobrym przykładem na to, że PiS nie jest zwolennikiem oligarchii są również ustawy o sądach, które według formacji rządzącej, mają na celu ograniczyć wpływy i prawa uprzywilejowanej kasty sędziowskiej.

Na czym polega socjalizm PiS-u?

Chociaż pod względem światopoglądowym PiS jest partią konserwatywną, stojącą po prawej stronie polskiej sceny politycznej, to postulaty gospodarcze, stawiają ją wyraźnie po lewej stronie. Mowa tu m.in. o patriotyzmie gospodarczym Mateusza Morawieckiego, który aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców oraz rozwija przedsiębiorstwa państwowe, w tym m.in. Orlen, PGE, PZU, Tauron, LOT i PKO BP. Członków obecnej partii rządzącej można uznać za spadkobierców dawnego PPS-u – partii niepodległościowej i patriotycznej, walczącej o lepsze jutro dla robotników. Potwierdza to: program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, ograniczenie wpływów elit, podkreślanie roli państwa w wychowaniu jednostki, a także retoryka PiS-u. Z kolei po prawej stronie politycznej obóz rządzący stawia sprzeciw wobec oddzielenia władzy świeckiej od religijnej oraz sprzeciw wobec legalizacji związków homoseksualnych i liberalizacji prawa do aborcji.