Co musisz wiedzieć, jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca.

W dzisiejszych czasach migracje społeczeństwa na całym świecie są zjawiskiem całkowicie naturalnym. Zagrożenie terrorystyczne, a także niepokojąca sytuacja na Ukrainie, spowodowała napływ ludności również do Polski. Proces ten zbiegł się z problemami w polskim sektorze gospodarze, borykającym się z niedoborem […]

Ruszyły kontrole UODO

Wprowadzone w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisy unijnego Rozporządzenia RODO wciąż napawają niepokojem. Ilość dokumentacji do wdrożenia w polskich firmach i instytucjach okazała się przytłaczająca. Dodatkowo świadomością administratorów danych wstrząsnęła informacja o wszczęciu kontroli przez UODO w […]

Z czym się wiąże uchwalenie dodatkowego święta?

Podjęcie przez Sejm RP ustawy o ustanowieniu dnia 12 listopada 2018 Świętem Narodowym zaowocowało zmianą w wymiarze czasu pracy. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy będą pracowali o 8 godzin krócej. Zmiana będzie miała wpływ na wyliczanie wskaźnika ekwiwalentu […]