Rodzaje wózków magazynowych

Wózki magazynowe służą do transportu, przeładowywania i wyładowania towarów. W zależności od miejsca na ładunek, przystosowania do podłoża oraz rodzaju napędu, wyróżnia się wózki: platformowe, widłowe, torowe, ręczne oraz samobieżne.

Wózki magazynowe, nazywane również transporotowymi znacznie ułatwiają i przyśpieszają pracę na dużych powierzchniach. Pozwalają na szybkie przewiezienie towaru, jego rozładunek i przeładunek. Wózki te stanowią niezbędne wyposażenie magazynów, supermarketów i hal produkcyjnych.

Typy wózków magazynowych – miejsce na towar

Ze względu na miejsce na ładunek wyróżnia się wózki: platformowe i widłowe. Pierwsze z nich przeznaczone są do transportu niespaletyzowanych towarów, np. kartonów czy beczek. Wyposażone są one w specjalną, zazwyczaj wymienną platformę, której maksymalna siła udźwigu to zazwyczaj ok. 1 t. Natomiast wózki widłowe, służą do przewożenia spaletyzowanych ładunków. Wyposażone są one w widły, które w zależności od typu widlaka mogą przewieźć nawet 8 t towaru. Wadą tego sprzętu jest to, że z racji wysokiej ceny, jego zakup, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców może być problematyczny. W takich sytuacjach najlepiej postawić na wózki magazynowe używane.

Rodzaje wózków magazynowych ze względu na typ przystosowania do podłoża

Ze względu na typ przystosowania do podłoża wózki magazynowe można podzielić na jezdniowe i torowe. Pierwsze z nich przeznaczone są do transportu towarów na powierzchniach utwardzonych. Natomiast wózkami torowymi ładunek przewozi się, jak sama nazwa wskazuje, na torowisku. Tego typu sprzęt jest wykorzystywany do transportu masy betonowej.

Rodzaj napędu a typ wózka magazynowego

Biorąc pod uwagę rodzaj napędu można wyróżnić wózki magazynowe ręczne oraz samobieżne. Wózki ręczne, jak sama nazywa sugeruje, napędzane są dzięki czynnikowi ludzkiemu. Z tego powodu cechuje je znacznie mniejszy maksymalny udźwig oraz mniejszy poziom efektywności pracy. Z kolei wózki samobieżne, napędzane są silnikiem lub akumulatorem. W zależności od źródła energii sprzętu można wyróżnić: wózki elektryczne, spalinowe i gazowe. Pierwsze z nich wykorzystywane są przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych. Natomiast wózków spalinowych i gazowych, ze względu na emisję szkodliwych substancji, używa się do pracy na zewnątrz.